Nyheter

Högpresterande kedjeoljor för extrema förhållanden

20. April 2015

Högpresterande kedjeoljor för extrema förhållanden

Utmärkt slitskydd och låga avdunstningsförluster vid höga temperaturer

Klϋber Lubrication har utvecklat de nya, högpresterande kedjeoljorna Klüberfood NH1 CH 2 Plus, för särskilda utmaningar inom livsmedelsindustrin. Serien omfattar syntetiska kedjeoljor för höga temperaturer inklusive särskilda basoljor som säkerställer tillförlitlig smörjning vid höga temperaturer. De nya oljorna används i varma miljöer med temperaturer på upp till 250 °C, eftersom de ofta används inom industriell serietillverkning av bakverk som t.ex. bröd, kex, pizzor, flingor eller tortillas.

”Även mycket bra kedjeoljor når ibland gränsen för vad de klarar när temperaturerna och hastigheten på bakningslinjerna i industriella bagerier behöver höjas”, säger Aldemir Oliveira, global marknadschef för livsmedelsindustri på Klüber Lubrication. ”Vi har framför allt stött på detta problem när våra kunder har lagt till nya bageriprodukter som kräver andra produktparametrar för sin produktionslinje. Det är här våra nya kedjeoljor kommer till användning.”

Tack vare en särskild basolja och ett tillsatspaket ger oljeserien Klüberfood NH1 CH2 Plus extremt bra slitskydd. De uppvisar låga avdunstningsförluster och hög oxideringsstabilitet för optimerade omsmörjningsintervall och minskad oljeförbrukning. Tack vare deras utmärkta antislitageegenskaper och lägre rökbildning kan användning av oljeserien Klüberfood NH1 CH 2 Plus bidra till att förlänga kedjornas livslängd och ge ökad tillförlitlighet hos produktionsutrustning och -processer.

Produkterna i oljeserien Klüberfood NH1 CH 2 Plus är ISO 21469-certifierade och registrerade enligt NSF H1. De uppfyller därför kraven i FDA 21 CFR 178.3570. De här smörjmedlen är särskilt utformade för tillfällig kontakt med produkter och förpackningsmaterial inom livsmedelsindustrin. Oljeserien Klüberfood NH1 CH 2 Plus har utformats för smörjning av alla driv-, styr- och transportkedjor som utsätts för höga temperaturer och belastningar. De är särskilt lämpliga för användning i kedjetillämpningar med långsam, medelhög och hög hastighet, vid dekorering av burkar för dryck, ugnar för bagerier och andra kedjetillämpningar vid höga temperaturer inom livsmedelsindustrin.