Nyheter

Pulversmörjmedel fritt från tungmetaller för strängpressningsprocesser

06. April 2015

Pulversmörjmedel fritt från tungmetaller för strängpressningsprocesser

Nytt pulversmörjmedel som alternativ till konventionella pulver med zinkstearat

Tillverkare av aerosolbehållare och -slangar eller andra strängpressade produkter söker efter processmörjmedel som inte innehåller zinkstearat eller andra tungmetaller, eftersom de betraktas som potentiellt hälsoskadliga. Smörjmedelsspecialisten Klüber Lubrication erbjuder nu Klüberpress CE 3, en ny typ av pulver för bearbetning med kall strängpressning som inte innehåller zinkstearat.

”Klüberpress CE 3 är resultatet av ett universitetsforskningsprojekt som Klüber Lubrication medverkat i”, förklarar Stefan Ott, chef för metallindustri på Klüber Lubrication. ”Till skillnad från många konventionella processmörjmedel innehåller det inte tungmetalltillsatser, vilket innebär att det inte finns några relaterade hälsorisker med den här produkten.” Dessutom kan Klüberpress CE 3 bidra till att minska eller till och med eliminera rengöringsbehovet. ”För att göra rengöringsprocesserna för de pressade delarna så effektiv som möjligt rekommenderar vi ett samarbete med SurTec, specialist på kemikalier inom rengöring av industrikomponenter, eftersom de har erfarenhet av rengöring i samband med Klüberpress CE 3”, säger Ott.

Mycket bra resultat i jämförande tester
Klüberpress CE 3 hade tydliga fördelar i de första benchmarktesterna med jämförbara pulversmörjmedel. Det bildade mindre rester på de pressade delarna och verktygen. Förbrukningen, ytkvaliteten på de tillverkade delarna, verktygsslitaget och formningskrafterna förbättrades också i testet. ”I slutändan beror prestandan på de enskilda processparametrarna och de strängpressade delarna”, säger Ott. ”Våra specialister hjälper er att hitta rätt lösningar för era krav.” 


En allmänt använd process
Flytpressning är en process som är mycket vanlig inom massiv formning. Ämnena, även kallade ”slugs”, pudras med pulversmörjmedlet i en blandningstrumma. Pulverlagret bildar det smörjande och separerande skiktet för formningsprocessen i pressformen. De optimala appliceringsmängderna bestäms empiriskt hos kunden baserat på ämnenas vikt, med ett riktvärde på 30 till 100 g per 100 kg ämne, beroende på geometrin och graden av deformering.