Nyheter

Artikel i tidningen Nordisk Energi

15. January 2014

Artikel i tidningen Nordisk Energi

Vår senaste artikel i branschtidningen Nordisk Energi handlar om vindkraft och hur den kan bli effektivare.

Vindkraftverk utsätts för enorma påfrestningar och måste samtidigt hålla länge för att löna sig. Här kan smörjmedel spela en stor roll. Läs hela artikeln här: