Serviceprodukter

Produkter och service i kombination

Klüber Lubrications smörjmedelsprodukter med kompletterande service fokuserar helt på användarens behov: Vårt omfattande sortiment av produkter kompletteras med tilläggstjänster, vilket ger en mycket användbar totallösning.

KlüberEfficiencySupport

Förutom alla smörjmedel erbjuder KlüberEfficiencySupport även högkvalitativ service: Serviceerbjudandet kan utnyttjas antingen i sin helhet eller som separata moduler. Alla moduler i KlüberServiceSystems är kompatibla och kompletterar varandra.

KlüberEfficiencySupport består av följande komponenter:

KlüberEnergy

Service för energieffektiv optimering av smörjmedelsapplikationer. Rapporter om faktisk besparing.

KlüberMaintain

Support av smörjmedelshanteringen och underhållsprogrammet/TPM, med fokus på smörjmedel och nödvändiga underhållsåtgärder.

KlüberMonitor

Ökad produktivitet genom rekommenderad optimering. Här används tribologiska analyser av applikationen samt bänktester.

KlüberRenew

Service som förlänger kostnadsintensiva komponenters livslängd, exempelvis stora drivverk och kedjor inklusive tillämplig utbildning.