Med rätt smörjmedel kan du förlänga livslängden på maskiner och komponenter. Med rätt service kan du också öka produktiviteten, minska energiförbrukningen och underhållskostnaderna. Här visar vi hur och varför våra många extratjänster ger stort mervärde.

KlüberEfficiencySupport – smörjmedelsrelaterade tjänster av hög kvalitet

Är det av högsta vikt för dig att maskinerna fungerar pålitligt, effektivt och att de kan köras över lång tid? Våra specialsmörjmedel har stor potential att minska energikostnaderna och kostnaderna för reservdelar och arbete, samtidigt som de kan öka produktiviteten. Med vårt modulbaserade servicekoncept hjälper vi dig att effektivisera produktionen och processerna med beräkningsbara (och framför allt långsiktiga) besparingar.

KlüberEfficiencySupport – ett system som identifierar och utnyttjar outforskad potential

Vår väl beprövade metodik består av ett flerstegssystem. Oavsett om målet är att sänka energiförbrukningen på anläggningen, öka effektiviteten i underhåll och produktion, maskiner eller komponenter så samarbetar vi med dig för att hitta lösningar som ger största möjliga mervärde och som vida överstiger en enkel smörjmedelsrekommendation. Vi hjälper dig också kontrollera det resultat som våra rekommendationer ger i praktiken, så att du kan vara säker på att de ger märkbara resultat. Detta ger ett utmärkt underlag om du vill införa dessa förändringar i andra anläggningar och på andra platser.

KlüberEfficiencySupport – effektivitet genom expertis

I varje servicemodul erbjuder vi anpassad utbildning i smörjmedel och tribologi för de anställda. Vi justerar utbildningen efter vilka uppgifter de anställda har i företaget. På så sätt kan de direkt använda sina nya färdigheter och omedelbart göra produktionen säkrare och mer effektiv.

Våra servicemoduler i överblick:

Our service modules at a glance

Fördelar i korthet:

  • Värdefulla: gör produktion och processer effektivare
  • Anpassade: lösningar som är skräddarsydda efter dina behov
  • Mätbara: kvantifierbara besparingar och långsiktigt, mätbart mervärde
  • Hållbara: besparingar som bidrar över tid
Kontakta oss

Kontakta oss

KlüberEfficiencySupport är tillgänglig över hela världen. Vi finns där ni finns! Kontakta bara en lokal Klüber Lubrication representant.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.