Specialsmörjmedel: produkter och tjänster

I behov av specialsmörjmedel?

Klüber Lubrication har ett stort sortiment av specialsmörjmedel, inklusive högkvalitativa växellådsoljor, specialpastor, vaxer, glidlacker, släppmedel, smörjapparater. Sortimentet kompletteras med ett modulärt servicekoncept som anpassas efter dina individuella krav.

Att ta fram rätt specialsmörjmedel för respektive användningsområde och industri är en ständig utmaning för Klüber Lubrication. Här krävs både kompetens, kunskap, erfarenhet och praktisk expertis, samt en grundläggande förståelse för kundernas problem. Våra smörjmedel garanterar en problemfri drift, ofta utan att vi ens är medvetna om deras existens.

Specialsmörjmedel har en potentiellt värdeökande effekt. Vi ser det som vår uppgift att göra den här potentialen tillgänglig för våra kunder.

Under Produkter från A - Ö (English) finns en översikt över hela vårt smörjmedelssortiment. Du får gärna ta kontakt med våra smörjmedelsexperter om du behöver hjälp med att hitta rätt smörjmedel. Skicka ett e-postmeddelande så tar någon av våra medarbetare kontakt med dig.