Smörjapparater

Klübermatic – automatiska smörjapparater

Förutom effektiva oljor och fetter för smörjning har Klüber Lubrication även ett sortiment automatiska smörjapparater för installation och komponenter: en beprövad smörjningslösning med många fördelar.

Automatiska smörjapparater ger en kontinuerlig och noggrann smörjning av maskiner, komponenter och vid installationer. Underhållsintervallerna överskrids inte och ingen glömmer bort smörjningen. Därmed förbättras skyddet mot störningar och haverier, och tillförlitligheten ökar. I kombination med rätt smörjmedel kan den automatiska smörjapparaten minska totalkostnaden för underhåll och skötsel.

Klüber Lubrication kan erbjuda optimerade kombinationer av smörjmedel och automatiska smörjapparater, för olika ändamål.

Fördelen med automatisk smörjningsteknik

 • En noggrant avvägd kombination specialsmörjmedel och dosering, inklusive rådgivning och service 

Tillförlitlighet

 • En tillförlitlig, ren precisionssmörjning för ökad tillgänglighet och bättre hygien

Säkerhet

 • Ökad säkerhet på arbetsplatsen med mindre manuellt underhåll i riskzoner eller på svårtillgängliga ställen

Ekonomi

 • Reducerar manuellt underhållsarbete på vitt spridda smörjställen
 • Inga driftstopp eller stillestånd i samband med smörjnings- och underhållsarbete
 • Skyddar smörjställen och smörjsystem från negativ miljöpåverkan, som damm, smuts, fukt
 • Betydligt lägre risk för förväxling av smörjmedel, jämfört med manuell smörjning
 • Doseringskontrollen ger en mer effektiv användning av smörjmedlet, utan överdosering och läckor

Sortiment:

 • Klübermatic NOVA
 • Klübermatic STAR VARIO
 • Klübermatic STAR CONTROL TIME
 • Klübermatic baspaket
 • Klübermatic tillbehör