Montagepasta

Montage- och smörjpasta – speciallösningar för extrema förhållanden

Montage- och smörjpasta reducerar och förhindrar tribokorrosion (nötningsoxidation), stick-slip och adhesiv nötning (kärvning). Beroende på innehåll kan smörjpastan vara beständig mot vatten och vattenånga eller andra medier, och dessutom erbjuda korrosionsskydd.

Smörj- och montagepasta för normaltemperaturer

Om kraven på smörjfettet, förutom slitskydd och bra bärförmåga, även handlar om mediabeständighet eller akuta smörjegenskaper, är smörjpasta en bra lösning. Montage- eller smörjpasta används ofta även till smörjning av chuckar, gejder, vid formpassning och kraftlåsning samt för start- och inkörningssmörjning.

Smörj- och montagepasta för höga temperaturer

Om oljeskikten ska klara temperaturer upp till 1 200 °C (2 192 °F) är pasta en bra lösning. Dess flytande beståndsdelar förångar vid 200 °C (392 °F) och torrsmörjningen vid högre temperaturer garanterar bibehållen funktion och underlättar demonteringen.