Glidlack

Torrsmörjning med glidlack

När glidlacket har applicerats och härdats bildar det ett tunt, friktionsfritt smörjmedelsskikt som även skyddar mot slitage. Skiktet är torrt, självhäftande och glider inte av. Därmed undviker vi smuts, som annars förekommer vid smörjning med olja eller fett.

Glidlack kan användas på en mängd olika metaller, plaster och elastomerer.

Glidlackning av metallytor

Glidlack skyddar metall mot korrosion och slitage och är särskilt lämpligt för vakuumapplikationer, vid UV- eller röntgenbestrålning, vid påverkan av aggressiva medier och vid extremt höga eller låga temperaturer. Några av de viktigaste användningsområdena är till detaljer inom finmekanik, elektroteknik, fordonsbygge och textilmaskiner.

Glidlackning av plastytor

Glidlacker av den här typen måste framför allt vara kompatibla med olika plastmaterial, som PA, PPS, ABS, PC, POM och PE. Här krävs även ljuddämpning och skydd mot slitage på komponenterna och på deras friktionsdelar.

Glidlackning av elastomerer

Tätningsdetaljer och andra elastomerer beläggs med vårt speciella glidlack i syfte att öka slittåligheten och förlänga hållbarheten. Övriga faktorer är ljuddämpning, enklare montering samt bättre utseende och känsla.