Hur specialsmörjmedel kan förbättra ljudgenereringen i lager

I de flesta tillämpningarna nu för tiden förväntas lager inte bara ge lång livslängd eller höga hastigheter. Användning med lågt ljud anses allt mer vara en standardfunktion.

De här kraven går bara att uppfylla med optimalt konfigurerade rullager och bästa möjliga monteringsförhållanden. Detta utgör en större utmaning avseende lagrens design och smörjning. Läs mer i vårt whitepaper ”Low-noise bearings” (på engelska) om hur smörjmedlet utgör ett utökat designelement och hur det har en avgörande roll i att fastställa om ett lager fungerar tyst eller avger oönskat buller.

Behöver du ett ljuddämpande fett för din applikation samtidigt som du måste ta hänsyn till många andra krav som lång livslängd, bra slitageskydd eller smidig funktion? Varför inte skicka oss dina kravspecifikationer? Experterna på Klüber Lubrication hjälper dig gärna med valet av ett smörjmedel som passar dina behov.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.