En historisk triumf för Klüberbio AG 39-602

Vårt smörjmedel Klüberbio AG 39-602 bidrar till att rädda ett stycke tysk industrihistoria: Det ärevördiga ”Pochrad” i Thurmhofschacht-gruvan i Freiberg, Sachsen är det äldsta vattenhjulet i Tyskland som fortfarande är i drift.

Dess diameter är imponerande 9,76 m. När det byggdes 1847 drev det ett stampverk som krossade malm och separerade den från stenen. 1879 stängdes Pochrad ner och föll i en Törnrosasömn.

Stöd för ett monument

2014 bildade en grupp historiskt intresserade pensionärer en arbetsgrupp för att återställa vattenhjulet. Fram till dess hade hjulet smorts med en olja med låg viskositet. Men för att vattenhjulet, det enda i sitt slag som finns kvar i originalskick, skulle kunna bevaras behövde vattenhjulets axlar smörjas med en olja med hög viskositet. 2018 fick arbetsgruppen för Thurmhofer Pochrad kontakt med Klüber Lubrication Germany genom en förfrågan till Technical Service Center (TSC). Efter en del detaljerat konsultarbete rekommenderade våra kollegor vårt vidhäftande smörjmedel Klüberbio AG 39-602.

Moritz Brandes på TSC förklarar varför produkten fungerar så bra: ”Det här smörjmedlet fungerar inte bara utmärkt i öppna växellådor och på stålkablar, det kan också användas i långsamtgående glidlager. Anledningarna till detta är för det första kalciumtvålen som den innehåller, som säkerställer mycket bra antikorrosionsegenskaper och lastbärande kapacitet. För det andra innehåller den fasta smörjmedel som bidrar till att bevara nöddriftsegenskaperna vid brist på smörjmedel. Klüberbio AG 39-602 har också hög beständighet mot vattenurtvättning. Tack vare att den är nedbrytbar är dessutom miljöpåverkan vid kontakt med vatten låg.”

Klüber Lubrication sätter 15 ton i rörelse

Efter en rengöringsrutin med ett kommersiellt tillgängligt bromsrengöringsmedel för att avlägsna rester av gammal olja har vattenhjulet sedan början av 2019 gått med Klüberbio AG 39-602. En nöjd Gerthold Thalheim, en av medlemmarna i arbetsgruppen för Thurmhofer Pochrad, säger: ”Hjulet går märkbart jämnare och tystare. Smörjmedelsförbrukningen är låg, mycket lägre än vi hade trott. Och det förekommer ingen obehaglig lukt.” Pochrad i Freiberg fortsätter därför att fungera som en turistattraktion och ett pedagogiskt besöksmål för studerande.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.