”Det behöver inte alltid vara på vårt sätt”

Intervju med Marion Karden om mångfald. Marion Karden, Head of New Business Development, har arbetat på Klüber Lubrication i 28 år och varit i ledande befattning de senaste 18 åren. Hon är fast övertygad: frågan om mångfald erbjuder möjligheter både för individen och företaget.

“It doesn't always have to be our own way”

Marion Karden, Head of New Business Development: ”Det behöver inte alltid vara på vårt sätt”

Vad innebär mångfald för dig som chef?

Jag tycker att ämnet generellt är väldigt spännande. Jag har insett att kollegor från olika regioner bidrar med helt olika styrkor och kompetenser. Det är viktigt att uppmuntra detta och se hur medarbetarna kompletterar varandra inom ett team. På så sätt drar alla nytta av det.

Finns det ett vinnande recept för mångfald?

I slutändan är enligt min åsikt öppenhet och intuition de viktigaste förutsättningarna. Det är mycket användbart även för mig som chef. Genom ömsesidigt utbyte med kollegor lär jag mig helt nya angreppssätt som jag i min tur kan föra vidare.

Kan du ge ett exempel på hur det kan vara till nytta för oss?

Vi tyskar tenderar att sträva efter överdriven perfektion. Nyare angreppssätt inom innovationshantering går i precis motsatt riktning. En mycket mer pragmatisk hållning, exempelvis som våra amerikanska kollegor visar, skulle vara till stor hjälp för oss. Det behöver inte alltid vara på vårt sätt.

Vilken roll har mångfald spelat i sammansättningen av ditt team?

Jag har haft möjlighet att anställa många i företaget. Jag har då alltid sökt en mångfald av kompetenser och personlighetstyper. Idag gör det mig otroligt glad och stolt att se att en spansk kollega arbetar för oss i USA och att en fransk medarbetare har gjort det i Kina, båda två ursprungligen från min avdelning.

Så hur står sig Klüber Lubrication när det gäller mångfald?

Det ömsesidiga utbytet mellan de olika bolagen fungerar mycket bra. Även möjligheten att åka utomlands för företagets räkning stärker det kulturella utbytet enormt. Och när det gäller könsfördelning är vi på god väg. Vi får inte glömma att en majoritet av rollerna på Klüber Lubrication av tradition är manliga yrken. Därför är det inte konstigt att det kommer att ta lite längre innan vi uppnår en balans.

Vilket mottagande fick du själv hos Klüber Lubrication?

Jag kände mig mycket välkommen. Jag aldrig tänkt på om mitt kön har spelat roll för någon i företaget. Mina manliga kollegor har alltid behandlat mig rättvist och respektfullt. Jag har fått alla möjligheter, haft olika positioner och blivit chef.

Hur kan fler kvinnor följa ditt exempel?

Jag kan med förtroende säga att hos Klüber Lubrication är allting möjligt. Framför allt måste man bidra med den personlighet och beredskap som krävs för att proaktivt utveckla något. Jag gjorde det – både när det gällde valet av mitt team och definitionen av mitt ansvarsområde.

Vilket råd vill du ge till andra kvinnor?

Jag tycker att det är viktigt att ha gott självförtroende. Det är naturligtvis inte alltid så enkelt. Därför planerar vi att starta ett nätverk för kvinnor och ett mentorsprogram här i München som är utformat för att ge kvinnor möjlighet till ömsesidigt utbyte och att hitta förebilder.

Mångfald är naturligtvis mycket mer än ”kvinnor i chefspositioner”. Vilka slutsatser drar du personligen av den pågående debatten?

I slutändan uppfattar jag frågan som ett kulturellt paradigmskifte. Alla bör fråga sig: Vill jag vara en del av denna omvandling? Mångfald manifesteras ju trots allt när människor bidrar med förmågor som avviker från normen. Om vi verkligen ska kunna tillämpa mångfald måste vi vara beredda att öppna oss för nya idéer. Det innebär att vi måste främja ett öppet sinne och se möjligheter i det som är annorlunda – det gäller var och en av oss och hela företaget.

En viktig förutsättning måste vara uppfylld för Marion Karden om mångfald ska kunna genomsyra verksamheten fullt ut: ”Vi måste vara beredda att öppna oss för nya idéer.”

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.