По-добър общ поглед, по-ниски разходи

Следене на всички точки на смазване, планиране на навременна поддръжка и откриване на износвания на ранен етап: управителите на заводи и техниците по поддръжката трябва да поддържат машините в добро състояние. Целта е да се постигне висока експлоатационна готовност на машините с минимум персонал и ниски разходи с възможно най-кратък престой.

Klüber Lubrication подкрепя клиентите си с дигитални решения за Общо управление на производството (TPM). С тези услуги можете непрекъснато да анализирате състоянието на машините и имате централен поглед върху свързаните с това задачи и дати за смазване. Решението оценява данните от сензора в реално време, както и лабораторните анализи на проби от смазки и исторически данни. Това Ви предоставя оптимална база за високоефективни процеси по поддръжка.

Работете с нас за обща дигитална визия

Заедно с Вас разработваме специално решение, което Ви дава поглед върху Вашите специфични приложения. Възползвате се от сензорното тълкуване на данните за смазочния материал в съчетание с трибологичния опит на нашите експерти. Благодарение на това виждате състоянието на Вашите машини и смазочни материали в реално време, извършвате техническо обслужване, точно когато е необходимо и така предотвратявате непланови прекъсвания. По този начин се повишава ефективността на Вашите машини и се намаляват дейностите по поддръжка, а оттам и Вашите общи експлоатационни разходи (TCO), докато получавате ценни данни за непрекъснато подобряване на дейностите по поддръжката.

Всички данни и функции на едно място: Klüber Lubrication EfficiencyManager

С EfficiencyManager данните от цялото оборудване, свързани с поддръжката, се документират на едно място и се представят по разбираем начин. Дигиталната платформа за техническо обслужване обобщава данните за предстоящите задачи по поддръжка. Тя също така събира завършените дейности и процеси, ясно разбираемо за всички свързани служители и в съответствие със законовите разпоредби за документацията и одитите. EfficiencyManager може да се използва на всички крайни устройства. Тя е интуитивна и непрекъснато се разширява с нови функции.

Индивидуални дигитални решения – започнете с нас!

В тежката и хранително-вкусовата промишлености, в морския сектор, нефтената и газовата промишленост или роботиката изискванията за точките на смазване и тяхната поддръжка са толкова различни, колкото са и нашите клиенти. Използвайте знанията на нашите експерти. Ние търсим иновативни и далновидни производители, доставчици и потребители на производители оригинално оборудване и потребители за сътрудничество в разработването на индивидуални дигитални решения.

Обединяваме всички компетенции и услуги, свързани с нашите високоефективни специални смазочни материали, в нашето Общо управление на производството (TPM) и непрекъснато разработваме нови и иновативни решения.

Вашите ползи от Klüber Lubrication Total Productive Management (TPM)

  • Индивидуални решения за Вашите приложения: Заедно с Вас нашите експерти разработват точните приложения за Вашето дигитално бъдеще.
  • Предсказваща поддръжка: Въз основа на данните от сензора в реално време, подкрепени от лабораторни анализи, ако е необходимо – съхранени, разтълкувани и визуализирани на едно място
  • Непрекъснато оптимизиране на разходите По-ниските разходи за поддръжка, липсата на неочаквани престои и постоянните подобрения повишават ефективността и намаляват оперативните разходи (общи разходи за собственост).
  • EfficiencyManager – централен портал за всички аспекти от управлението на активите: Общ преглед на всички машини, техните компоненти, които се отнасят до поддръжката, и продуктите, които трябва да се използват – включително предстоящи дейности, документация и анализ.

Например: онлайн наблюдение на състоянието

Оборудването на отдалечени места, например за проучване на нови залежи в нефтената и газовата промишленост, поставя много високи изисквания към управлението на поддръжката. Те се разполагат на необходимото място в необходимия момент, в много случаи при сурови условия на околната среда и при натоварен график. В такава ситуация непланираният престой и импровизираното техническо обслужване водят до високи разходи и логистични усилия.

Решението е дигитално наблюдение на точките на смазване с помощта на онлайн наблюдение на състоянието. Сензорите наблюдават параметрите на приложението и качеството на маслото. IoT шлюзове изпращат получените данни за централизирана оценка в защитения облак. Това позволява на операторите и техниците по поддръжката непрекъснато да следят всяка машина или система. Потребностите от поддръжка се установяват и планират на ранен етап, а ако пределните стойности са надвишени, изпращат се предупреждения. По-подробен анализ се извършва при поискване, вместо както преди - прекалено често или недостатъчно често. Това позволява реализирането на икономия на разходи като премахва неочакваните престои и излишния анализ на проби от маслото. В същото време данните могат да се използват за непрекъснато подобряване на процеса на смазване в близко сътрудничество с експертите на Klüber Lubrication.

Резултатът е по-висока ефективност, по-малко престои и по-ниски разходи (общи разходи за собственост).

Услуги на Общото управление на производството (TPM) на Klüber Lubrication

Управление на поддръжката: Поддържане на процесите
Всички съоръжения, машини и компоненти, свързани с поддръжка във Вашия производствен обект, се визуализират ясно за подходящо управление на смазването и задачите по поддръжката. База данни за техниците по поддръжката, ръководителите и операторите на съоръжения дава възможност за постигане на висока ефективност и стандартизирани процеси. Друго предимство е опростяването на ефективния трансфер на знания между оперативния персонал. Интегрираната поддръжка за одити дава възможност за оптимално документиране на съответствието.

Анализ на производителността: Смазване в съответствие с конкретни изисквания
Въз основа на проверки на място и лабораторни анализи на събраните проби Вие получавате ясна представа за състоянието на машините и смазочните материали. Динамични визуализации на исторически данни съвместно с нашите експерти позволяват да се определят мерките по поддръжка.

Наблюдение на машините: Основа за предсказваща поддръжка
Вградени сензори измерват състоянието на Вашите машини, редуктори, вериги и масла. По този начин може да се извършва общ преглед с данни, уведомления и препоръки за действия в реално време, дори машините да се намират на друго място, например в нефтената и газова промишленост, подвижните машини, железопътни и морски приложения. Това позволява предсказваща поддръжка, която може точно да се планира, вместо поддръжка на определени интервали. По-голямата прозрачност спестява излишни пътувания, време и разходи, като намалява престоите и необходимостта от неочаквани ремонти.

Индивидуални дигитални решения – започнете с нас!
В тежката и хранително-вкусовата промишлености, в морския сектор, нефтената и газовата промишленост или роботиката изискванията за точките на смазване и тяхната поддръжка са толкова различни, колкото са и нашите клиенти. Използвайте знанията на нашите експерти. Ние търсим иновативни и далновидни производители, доставчици и потребители на производители оригинално оборудване и потребители за сътрудничество в разработването на индивидуални дигитални решения.

 

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.