По-добър общ поглед, по-ниски разходи и по-висока надеждност на оборудването

Следене на всички точки на смазване, планиране на навременна поддръжка и откриване на износвания на ранен етап: ръководителите на заводи и техниците по поддръжката трябва да поддържат Вашите машини и съоръжения в добро състояние. Целта е да се постигне висока експлоатационна готовност на машините с минимум персонал и ниски разходи с възможно най-кратък престой. 

Klüber Lubrication подкрепя клиентите си с цифрови решения заОбщо управление на производството(TPM). С помощта на тези услуги през цялото време можете да анализирате състоянието на съоръженията, имайки централен поглед върху съответните задачи за смазване и данни. В резултат на това получавате оптимална основа за високоефективни процеси на поддръжка. 
 

Възпроизвеждане

Започнете да оптимизирате управлението на поддръжката си като си сътрудничите с нас

Първата стъпка е да регистрирате Вашите системи и точки за смазване – цифрово чрез нашата платформа за онлайн услуги EfficiencyManager  или на място във Вашите производствени  омещения чрез нашите експерти. След това ще имате възможност да се възползвате от интерпретацията на данните за смазочните материали в комбинация с трибологичните знания на нашите експерти. В резултат на това ще можете да виждате състоянието на Вашите машини и смазочни материали в реално време, да поддържате оборудването си точно когато е необходимо и така предотвратявате непланови прекъсвания. По този начин се повишава ефективността на Вашите машини и се намаляват дейностите по поддръжка, а оттам и Вашите общи експлоатационни разходи (TCO), докато получавате ценни данни за непрекъснато подобряване на дейностите по поддръжката (Continuous Improvement). 

Всички данни и функции на една платформа: EfficiencyManager

Информацията за цялото оборудване, свързана с поддръжката, е документирана и ясно показана на едно място – вEfficiencyManager. Цифровата платформа предлага различни модули (приложения) за поддръжка и управление на разходите, анализи на смазочни материали, инспекции и визуализация на данни от сензори. Също така, завършените мерки и процеси се записват, проследяват се от всички участващи служители и са в съответствие със законовите изисквания за документация и одити. EfficiencyManager може да се използва на всички крайни устройства, може да се управлява интуитивно и непрекъснато се разширява с нови функционалности. Така можете да се възползвате от всички необходими услуги и смазочни материали, за да експлоатирате системите си с максимална ефективност. Това свежда до минимум разходите по транзакциите. 

Научете повече за EfficiencyManager тук.
 

Персонализирани решения – заповядайте при нас!

С помощта наОбщото управление на производството(TPM) обединяваме целия си опит и услуги за висока ефективност на смазочните материали.

Ползите от Klüber Lubrication Total Productive Management (TPM)

  • Подобряване на производителността: Чрез проверките на място и лабораторния анализ получавате прозрачен общ поглед върху състоянието на Вашите машини и смазочни материали. Визуализациите на тенденциите и сътрудничеството с нашите експерти Ви позволяват да увеличите максимално интервалите на поддръжка и да намалите времето на престой. 

 

  • Непрекъсната оптимизация на разходите:намаляване на разходите за поддръжка, ограничаване на непланираните престои, непрекъснато подобряване на ефективността и намаляване на общите експлоатационни разходи (Total Cost of Ownership). 

 

  • Превантивна поддръжка:данни, базирани на лабораторен анализ, събрани, интерпретирани и визуализирани на едно място.
  • EfficiencyManager: Централен портал за Вашите активи:общ поглед върху всички системи с техните компоненти и продуктите, които ще се използват – включително предстоящи мерки, документация и анализ. База данни за персонала по поддръжката, мениджърите на операции и операторите, която осигурява висока ефективност и стандартизирани процеси.  

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.