Безопасността на храните е критичен фактор за Вашия успех. Замърсяването на продуктите не само струва скъпо, но и може да застраши здравето на потребителите, което да доведе до сериозна загуба на репутация. Често пренебрегван, но много ефективен подход за поддържане на безопасността на храните е да се използват висококачествени смазочни материали за хранителни цели. Може би Вие също търсите начини за оптимизиране на експлоатационната готовност на Вашето хранително предприятие. В този момент значително могат да помогнат смазочните материали за хранително-вкусовата промишленост. С нашите продуктови решения в комбинация с индивидуални консултации можем да Ви помогнем да повишите производителността.

 • ✔ Безопасност на храните:

  Klüber Lubrication предлага повече от 270 регистрирани от NSF Клас H1 смазочни материали.

 • ✔ Шест сертифицирани по ISO 21469 производствени обекта в цял свят:

  те осигуряват глобално покритие за доставка на смазочни материали за хранителни цели от клас H1.

 • ✔ Икономия на разходи:

  високоефективните смазочни материали помагат да постигнете по-дълги интервали за поддръжка и да подобрите експлоатационната готовност на Вашето хранително предприятие.

 • ✔ Експертно консултиране:

  нашите експерти предлагат измерима добавена стойност чрез комплексно обслужване и повече от 90-годишен експертен опит.

 • ✔ Устойчива оптимизация:

  нашето консултиране помага да постигнете Вашите цели за устойчивост.

Нашите смазочни материали за по-голяма безопасност на храните

Химическото замърсяване винаги представлява потенциален риск за безопасността на храните в хранителните предприятия. Осигуряваме съдействие чрез нашата богата гама от висококачествени смазочни материали от NSF Клас H1, от което можете да се възползвате както при ежедневните операции, така и по време на одит или анализ на риска.

Сертифицирани производствени обекти за надеждност и качество в световен мащаб

worldwide reliability and quality

Нашите шест сертифицирани по ISO 21469 производствени обекти в цял свят осигуряват непрекъснато производство, а световните доставки на смазочни материали от клас H1 са в съответствие с най-строгите изисквания. Klüber Lubrication е една от първите компании в Европа, сертифицирана по ISO 21469, и е първата в Северна Америка.

Освен това много от нашите продукти са сертифицирани като халал или кашер.

Намалени разходи и удължени интервали за поддръжка

high-performance food grade H1 lubricants

Нашите високоефективни смазочни материали за хранителни цели от клас H1 предлагат много ползи:

 • Удължени интервали за поддръжка и предвидими престои на системата.
 • Оптимални графици за смазване за по-ниска консумация на смазочни материали.
 • Възможност за реализиране на значителни икономии на енергия.

Благодарение на висококачествените смазочни материали, експертното консултиране и оптимален график на смазване можете да удължите експлоатационния живот на машините и да повишите експлоатационната готовност на Вашето хранително предприятие.

Ние Ви осигуряваме подкрепа с експертно консултиране

Допълваме нашата гама от висококачествени смазочни материали за хранителни цели с експертно, проактивно и ефективно консултиране. Това включва избор на подходящи смазочни материали от клас H1, управление на смазочните материали, курсове за обучение и решения, които разработваме съвместно с клиентите.

Освен това можете да получите измерима добавена стойност от икономиите, произтичащи от употребата на високоефективни смазочни материали.

Намаленото разнообразие допринася за по-устойчиво производство

Стремим се да минимизираме нашето негативно въздействие върху околната среда. Нашите смазочни материали и консултации също Ви предоставят значителен потенциал за устойчивост и опазване на околната среда. В това отношение благодарение на по-малката консумация на смазочни материали могат да се постигнат четири ползи:

 • Намаление на емисиите на CO2
 • По-добра хигиена
 • По-ниска консумация на почистващи препарати
 • По-малко разхищение на смазочни материали

Избрани области на приложение за хранително-вкусовата промишленост

Смазочните материали от клас H1 от Klüber Lubrication се използват в най-различни приложения на съоръженията за производство на храни, като зоните на внедряване и изискванията са толкова разнообразни, колкото самите области на хранително-вкусовата промишленост.

 • Предавателни кутии
 • Търкалящи лагери, опорни лагери и линейни водачи
 • Компресори и вакуумни помпи
 • Вериги
 • Хидравлика и пневматика
 • Машини за затваряне на консерви
 • Механични уплътнения, по-специално монтаж и поддръжка
 • Автоматични устройства за смазване като дозатори за смазочни материали

Оптимизирайте производството със смазочни материали от Klüber Lubrication

Висококачествените смазочни материали за хранителните предприятие са от съществено значение не само за безопасността на храните, те допринасят за избягване на спирания за поддръжка и намаляват престоите на машините. Шест сертифицирани по ISO 21469 производствени обекта в цял свят доставят на нашите клиенти необходимите им смазочни материали за хранителни цели от клас H1. Наред с увеличаването на експлоатационна готовност на системата, те допринасят за повишаване на ефективността и продуктивността. Това позволява на производителите на храни да реализират икономии на разходи и да постигнат своите цели по опазване на околната среда, като намалят своя въглероден отпечатък.

Ние Ви подкрепяме във всички подотрасли на хранително-вкусовата промишленост

Независимо дали в подотрасъла на печените изделия, напитките, преработката на месо или друг: винаги можете да разчитате на нашите продукти и услуги.

 • Регистрирани H1 продукти

  280 Регистрирани H1 продукти

 • Дългогодишен опит в хранително-вкусовата промишленост

  60 Дългогодишен опит в хранително-вкусовата промишленост

 • Държави с дъщерни дружества или партньори на Klüber Lubrication

  181 Държави с дъщерни дружества или партньори на Klüber Lubrication

 • Стендове за изпитвания на смазочни материали, свързани с приложението

  110 Стендове за изпитвания на смазочни материали, свързани с приложението

 • OEM одобрения

  1655 OEM одобрения

Възпроизвеждане

Помагаме на клиентите да подобрят оперативната си ефективност чрез World Class 

Кликнете тук, за да гледате нашето видео, показващо как Kluber Lubrication Great Britain подкрепи Tunnock's за осигуряване на съответствие и ефективност чрез използване на нашия асортимент високоефективни смазочни материали заедно с нашите първокласни услуги по смазване. 

 • NSF registered and ISO certified
  NSF registered and ISO certified
 • Hazard Analysis and Critical Control Points
  Hazard Analysis and Critical Control Points
 • BRC Global Standards
  BRC Global Standards
 • EHEDG certified
  EHEDG certified

Свържете се с нас

Ако желаете да научите повече или имате въпроси относно смазочните материали за хранително-вкусовата промишленост или имате нужда от консултация за конкретно предизвикателство, свързано със смазването, свържете се с нашите експерти. Ние сме на Ваше разположение.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.