Корозията може сериозно да повлияе на процесите и продуктите и да доведе до значителни ремонти, прекъсване на производството и разходи. Като използвате подходящо антикорозионно средство Вие осигурявате оптимално запазване на компонентите и постигате ефективна защита от щети за Вашия бизнес.

Накратко: индустриално средство за защита от корозия от Klüber Lubrication

  • Смазване и защита на компонентите: значително намаление на износването и процесите на разлагане при различните материали
  • Изпитана ефективност: множество изпитвания на вътрешни тестови съоръжения
  • Подходящи решения: създадени специално за индивидуални изисквания
  • Гама от високоефективни продукти: компетентност и експертни знания, базирани на 90 години изследвания и опит

Какво представляват средствата за защита от корозия?

Антикорозионните средства са вещества, които предотвратяват нежеланите процеси на разлагане (корозия) в метали и други материали. Корозията възниква и при контакт на материала с вода.

Корозията може да причини огромни разходи. По данни на Световната организация за борба с корозията разходите, свързани с корозия, възлизат на 3 до 4% от брутния вътрешен продукт на всички индустриализирани държави. На корозията може да се противодейства само чрез употребата на подходящ инхибитор на корозията, който предпазва материала от вредни въздействия в дългосрочен план и осигурява висока експлоатационна готовност на оборудването.

В зависимост от техническата среда различни видове смазка могат да служат като индустриални антикорозионни средства. Независимо дали се използва масло, грес, паста или прилепваща смазка, това, което има значение за защитата от корозия, е трайното разделяне на компонента, който трябва да бъде защитен, от заобикалящата среда.

Ползи от индустриалните средства за защита от корозия от Klüber Lubrication

Корозията не само съкращава живота на компонентите, но може да доведе до прекъсване на производството, а вследствие на това - до високи разходи за поддръжка. Като избираме антикорозионно средство, съобразено с Вашите изисквания, ние можем да съдействаме за ефективното предотвратяване на тези вреди. За да се осъществи този избор, трябва да се вземат предвид всички други трибологични изисквания (механични натоварвания, температури).

Ползи от индустриалните средства за защита от корозия

  • По-дълги интервали между смазванията и по-ниски разходи за поддръжка вследствие на намаленото износванеe
  • Ефективна защита срещу различни корозивни среди
  • Подходящи за компоненти като вериги, зъбни предавки, панти, винтове и болтове, метални релси, лагери и т.н.
  • По-малко повреди по време на монтаж и демонтаж, благодарение на по-лесното боравене с винтови съединения например
  • По-малко шум
  • Експлоатационна безопасност, напр. благодарение на регистрацията по NSF H1 за хранително-вкусовата промишленост

Правилната защита от корозия за Вашите промишлени нужди

За да се избере правилното антикорозионно средство, трябва да се имат предвид индивидуалните нужди. Ефективната защита срещу ръжда често е само един от няколкото аспекти на удължаването живота на компонентите. Освен самият компонент значение имат и работните скорости, температурните интервали и заобикалящата среда. За да се намери оптимално решение, ние винаги препоръчваме използването на антикорозионна защита да се разглежда във връзка с всички други трибологични изисквания.

Ние предлагаме както ефективни антикорозионни средства за незасегнати компоненти, които трябва да бъдат защитени от бъдещи повреди, така и силни разтворители на ръжда за вече засегнати от корозия.

Като използвате индустриално антикорозионно средство от самото начало, можете да защитите компонентите от корозивни повреди и значително да удължите техния експлоатационен живот. Предлагаме широка гама антикорозионни греси, пасти, масла и прилепващи смазки, дори за специфични форми на корозия като фретинг или контактна корозия.

Избрани средства за защита от корозия за незасегнати компоненти:

Индустриалните антикорозионни средства вършат отлична работа не само за запазването на материалите, но и за разтварянето на вече образувана ръжда. По този начин нашите високоефективни смазочни материали успяват да премахнат корозията от компонентите и да удължат техния експлоатационен живот. Нашите избрани разтворители на ръжда трудно образуват остатъци и Ви предпазват от скъпоструващи производствени загуби. Това дава възможност за значително по-ниски разходи за поддръжка и материали.

Избрани разтворители на ръжда за корозирали компоненти

Ползи от използването на индустриална антикорозионна защита от Klüber Lubrication

Ако имате допълнителни въпроси относно приложенията на нашите индустриални антикорозионни средства, ще се радваме да Ви предоставим индивидуална подкрепа по всяко време.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.