Управление на поддръжката: KlüberMaintain

Всички съоръжения, машини и компоненти, свързани с поддръжка във Вашия производствен обект, се визуализират прегледно за подходящо управление на смазването и задачите по поддръжката. База данни за техниците по поддръжката, ръководителите и операторите на съоръжения дава възможност за постигане на висока ефективност и стандартизирани процеси. Друго предимство е опростяването на ефективния трансфер на знания между оперативния персонал. Интегрираната поддръжка за одити дава възможност за оптимално документиране на съответствието.

Предлагат се следните услуги на KlüberMaintain.

KlüberMaintain services

KlüberMaintain – Оптимизирани процеси по план

Въз основа на тази информация създаваме за Вас индивидуален график за смазване в предприятието, като обясняваме процедурата за смазване на всяка точка на смазване. Това е отправната точка за оптимизация като:

  • идеално дозиране на смазочния материал за чиста среда
  • оптимално използване на смазочните материали, за да се избегнат отпадъците и замърсяването
  • идеални интервали за поддръжка
  • идеални методи на приложение
  • подобрения за избягване на спиранията по време на смазване

Освен това нашите експерти създават план за оптимизация и определят мерки за подобряване на Вашите процеси за ТРМ (Обща поддръжка на оборудването) като поддръжка, обучение, управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

KlüberMaintain – Точният смазочен материал на точното място

Нашата последователна стандартизирана система за етикетиране на точките на смазване, контейнерите, местата за съхранение и оборудването за нанасяне допринася за минимизиране на производствените загуби вследствие на възможна употреба на грешната смазка. Особено в хранително-вкусовата промишленост услугите за етикетиреане на Klüber Ви помагат да бъдете в пълно съответствие с нормативните изисквания.

KlüberMaintain – Използване на EfficiencyManager за оптимално управление на поддръжката

Предлагаме и професионално софтуерно решение EfficiencyManager за управление, документиране и наблюдение на всички процеси на смазване във Вашето производство. Това е инструмент, който можете да използвате за управление на всички производствени ресурси и дейности по поддръжка, тъй като обхваща цялата производствена структура, както и компонентите за поддръжка.

Вашите ползи накратко:

  • Надеждност на процесите: ясно и структурирано планиране и документиране
  • Индивидуален подход: вземане под внимание на всички смазочни материали и точки на смазване във Вашето предприятие
  • Устойчивост: потенциал за намаляване на количествата смазки, удължаване на интервалите между операциите по поддръжката и за осигуряване на дългосрочни икономии/оптимизации
Възпроизвеждане

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.