Управление на поддържането в изправност с EfficiencyManager

Къде трябва да се използва смазочен продукт, какъв трябва да бъде той и в какъв момент трябва да се прилага? За кои машини тази работна стъпка може да се извърши „наведнъж“? Как може да се осигури наличност от всички масла и греси за всички точки на триене, като същевременно се избягва опасност от объркване и прекомерно зареждане? С нашия пакет от услуги за управление на поддържането в изправност Ви предоставяме персонализирани отговори, за да направим Вашата поддръжка по-прозрачна, ефективна и рентабилна. Всички системи, машини и компоненти, свързани с поддръжката във Вашето производство, се показват прегледно в нашата онлайн платформа за обслужване EfficiencyManager с цел управление на съответните задачи за смазване и поддръжка. База данни за персонала по поддръжката, ръководителите и операторите осигурява висока ефективност и стандартизирани процеси. Още едно предимство: Улеснява се ефективният обмен на знания между оперативния персонал. Вградената поддръжка за одит позволява оптимална документация за съответствие.

На Ваше разположение са следните подготвителни услуги за оптимално управление на поддържането в изправност:

KlüberMaintain services

Оптимални процеси по план

Цялата информация постъпва в план за оперативно смазване, който е персонализиран за Вас, включително описание на това как трябва да бъдат смазвани съответните точки за смазване. Използвайки тези документи, ние идентифицираме подходи за оптимизация, като: 

 • Оптимален брой различни смазочни продукти за намаляване на опасността от объркване и ненужните запаси 
 • Перфектно дозирани количества смазочни продукти, които осигуряват чиста среда при точката за смазване 
 • Оптимална употреба на смазочните продукти, например за избягване на отпадъци и замърсяване 
 • Идеални интервали на поддържането в изправност 
 • Идеални методи на приложение 
 • Подобрения с цел предотвратяване 

Нашите експерти също така създават план за оптимизация и извличат действия за подобряване на Вашите процеси за обща поддръжка на производството (TPM), като поддържане в изправност, обучение, управление на качеството и безопасност при работа, опазване на околната среда и здравето. 

Оптимално управление на поддържането в изправност с EfficiencyManager

За да контролирате, документирате и наблюдавате всички процеси на смазване във Вашето производство, ние Ви предлагаме професионално уеб приложение,  EfficiencyManager. Това е инструмент, който Ви позволява да управлявате всички съответни съоръжения и тяхната поддръжка, тъй като е представена цялата структура на съоръженията, включително всички компоненти за поддръжка. 

Предимствата за Вас с един поглед: 

 • Осигуряване на знания: Цифрово регистриране на операциите по поддръжка вместо в главите на служителите
 • Безопасност на процесите и прозрачност: Ясно и структурирано планиране и документация на задачите
 • Помощ при одити: Пълна документация за приложените мерки и извършените задачи
 • Персонализиране:  Съобразяване с всички оперативни смазочни продукти и точки за смазване
 • Прозрачност на разходите: Ясен преглед и оценка на разходите за мерките за поддържане в изправност
 • Устойчивост: Потенциал за намалени обеми на смазочните продукти и удължени интервали на прилагането им; дългосрочна гаранция за икономии/оптимизации 
   
Възпроизвеждане

Правилният смазочен продукт на правилното място

За да избегнете прекъсвания на производството поради неправилен смазочен продукт, ние Ви предоставяме цялостна, последователна система за маркиране на Вашите точки за смазване, контейнери, места за съхранение и устройства за приложение. Особено в сектора на храните Ви помагаме да отговаряте на законовите изисквания като например чрез обозначаване на точките за смазване. 

Всички съответни данни за продуктите са достъпни чрез MyKlüber

Цялата съществена информация за продуктите може да бъде намерена в нашето приложение MyKlüber:

 • Минимален срок на годност, информация за продукта, информационен лист за безопасност, регистрация FDA H1, кашер сертификати и халал сертификати... 
 • Информация, достъпна по всяко време чрез лесно сканиране на QR кода на всеки продукт от Klüber Lubrication 
   

Лесно автоматизиране на честите ръчни последващи смазвания

Ръчното последващо смазване отнема време и винаги включва възможност за грешка. Можем да Ви помогнем да автоматизирате определени процеси на последващо смазване със съвети, планиране и подкрепа при внедряването на една от нашите системи Klübermatic. Нашите решения варират от едноточково смазване до малки компактни инструменти за множество точки на смазване. 

Ползите за Вас:

 • Облекчаване на персонала, отговорен за поддръжката 
 • Намаляване на риска от злополуки на работното място 
 • Надеждно, чисто и прецизно смазване във всеки един момент 
 • По-дълъг живот на компонентите чрез оптимално прилагане на смазочен продукт 
   

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.