100% местно произведена зелена енергия за Klüber Lubrication

Klüber Lubrication направи решителна крачка в бъдещето: Като закупува 100% зелена енергия, произведена в региона, австрийското дъщерно дружество на нашата компания защитава околната среда и спазва отговорността си към бъдещите поколения.

Въглеродно-неутрално производство на енергия за австрийското дъщерно предприятие

Carbon-neutral electricity generation for our Austrian subsidiary

От изкопаеми до възобновяеми енергийни източници: От 1 януари 2019 г. Klüber Lubrication Австрия получава т.нар. зелена електроенергия, т.е. енергия от възобновяеми източници, за своите административни и производствени обекти. Това електричество се произвежда по изцяло въглеродно неутрален начин, т.е. без никакви емисии.

Новоизбраният доставчик на електроенергия произвежда електричество основно в екологични малки водноелектрически централи, разположени в района на Залцбург. Това решение и нашият принос за устойчиво използване на ресурсите.

„Разширяване на границите" по отношение на екологичната устойчивост

Верни на нашия корпоративен принцип „Разширяване на границите", ние не разчитаме на досегашните си успехи, а работим за непрекъснато подобряване на нашето въздействие върху околната среда и ресурсите.

Нашите усилия не се ограничават до непосредствените ефекти, които нашите дейности оказват върху околната среда, но се стремим да увеличим положителните ефекти, от които се възползват нашите клиенти при сътрудничество с нас. За изчерпателна информация относно нашия ангажимент за устойчивост, посетете Доклад за устойчивост на Klüber Lubrication.

Екологичната отговорност е основен елемент от нашите корпоративни ценности

Климатът и околната среда са част от нашата корпоративна отговорност от основаването на компанията през 1929 г. Като компания от групата Freudenberg също сме подписали Глобалния договор на ООН - най-голямата в света инициатива за устойчивост на компаниите.

Освен на щадящи ресурсите производствени технологии, екологична защита и безопасност на работното място, отдаваме голямо значение и на ефектите, които оказват нашите продукти на клиента. Това се илюстрира от следните примери:

InterCement:
Научете как използването на нашите иновативни смазочни материали води до драстични подобрения от екологична и икономическа гледна точка в бразилската компания InterCement и всъщност далеч надхвърли всички очаквания.

Вятърна енергия:
Произвежданите от Klüber Lubrication смазочни материали помагат и на операторите на вятърни турбини да увеличат ефективността и да намалят натиска върху ресурсите, без това да се отразява на производителността на оборудването. Така допринасяме за по-добър екологичен отпечатък и по отношение на опазването на климата.

E-мобилност: 
За превоза на стоки между нашия производствен обект в Мюнхен и логистичния център в Майзах ще използваме зелената енергия на електрически автомобили и в съответствие с това разширихме нашата инфраструктура.

Фотоволтаици:
Оборудвахме нашия производствен обект в Мексико с фотоволтаична система с големина 2 800 кв.м, чрез която спестяваме повече от 200 тона въглероден диоксид годишно.

Намалете емисиите и разходите със смазочни материали от Klüber Lubrication

Свържете се с нас за следващите си стъпки за подобряване на екологичния отпечатък: Със смазочните материали от Klüber Lubrication не само намалявате разходите: Също така можете да направите производствените процеси по-екологични за личен принос за опазването на околната среда.

Свържете се с нас

Ако желаете да получите допълнителна информация или квалифицирана индивидуална консултация в съответствие с Вашите изисквания и нужди, очакваме да се свържете с нас!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.