Обикновените лагери често са подложени на голямо натоварване поради високи скорости, колебания в движението или екстремни температури. Поради тези високи изисквания е необходимо едно изключително добро решение за смазване. Нашите специални смазочни материали отговарят на Вашите изисквания. Те минимизират триенето и износването.

При обикновените лагери движещите се части са в директен контакт една с друга. Те могат да поемат по-голямо натоварване от търкалящите се лагери, но поради по-голямото триене, обикновените лагери се износват по-бързо. Смазочният материал трябва да отговаря на Вашите изисквания за експлоатация и дизайн, за да се гарантира, че Вашите обикновени лагери се движат безпроблемно, без да се натоварват дълго време. Например обикновените лагери, които се използват в циментовата промишленост, са предмет на напълно различни изисквания в сравнение с тези, които се прилагат на кораби, в автомобилната промишленост или в хранително-вкусовата промишленост. Когато става въпрос за избор на подходяща смазка за Вашите нужди, например за сухи плъзгащи се лагери, синтеровани лагери, бронзови или хидродинамични лагери, ние сме на Ваше разположение. За да гарантираме, че смазочните материали ще надхвърлят изискванията за проектиране, си сътрудничим тясно с институти, изследователски центрове и производители на обикновени лагери, както и с крайни потребители.

 

Нашата продуктова гама е толкова обширна, колкото са и Вашите изисквания. Предлагаме високоефективни греси за екстремни изисквания, смазочни материали, регистрирани от NSF Клас H1, предназначени за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост и бързо биоразградими специални смазочни материали за селското стопанство, горското стопанство и водоснабдяването.

Разработени за нужди от реалния живот

Чрез нашите специални синтетични смазочни материали ние гарантираме, че валът и лагерната вложка ще останат надеждно разделени, а интервалите на смазване, дори при много високи или ниски температури, ще бъдат удължени. Създадохме смазочни пасти за сферични обикновени лагери в стоманодобивната промишленост, които предлагат надеждно смазване при температури до 450 °C. Също така специалните греси за бронзови лагери в строителните машини и кранове сигурно защитават от корозия и износване, когато са подложени на колебливи движения, ниски скорости и тежки товари. Нашите високоефективни прилепващи смазки оптимизират повърхностите на Вашите лагери, например по време на първоначалното разработване. Те също осигуряват аварийно смазване, например на двигатели, ако снабдяването със смазочен материал бъде прекъснато.

Правилният специален смазочен материал гарантира плавна и безопасна работа при тежки натоварвания или влияние на водата и други околни среди, удължавайки живота на Вашите обикновени лагери в превозни средства, машини и инсталации.

Тук ще намерите селекция от продукти на всички основни приложения за обикновени лагери

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.