Система за многоточково смазване

В системата за многоточково смазване има централен блок, който доставя оптималното количество масло или грес до няколко смазочни дюзи или компоненти едновременно.

Klübermatic PRO MP-6 – Многоточкова система за прецизно смазване с акумулаторно захранване за до 6 точки

В зависимост от периода на дозиране, от един ден до 24 месеца, 250 cm3 или 500 cm3 грес се дозира от макс. 6 отвора до точките на смазване.  При увеличаване на налягането до 25 bar греста се разпределя без понижаване на налягането, дори при използване на шлангове с дължина до 5 m.

Klübermatic PRO C MP-6 – система за многоточково смазване с външен контрол

Освен PRO MP-6, Klübermatic PRO C MP-6 също може да бъде с импулсно управление. Регулирането по време на смазочния импулс може да се управлява свободно чрез програмируемия контролер. При увеличаване на налягането до 25 bar греста се разпределя без понижаване на налягането, дори при използване на шлангове с дължина до 5 m. Klübermatic PRO C MP-6 се захранва директно от машината, към която е свързан, и може да бъде свързан също към нейния логически програмируем контролер (PLC) за управление и мониторинг.

Klübermatic PRO LINE – гъвкава система за многоточково смазване за линейни водачи

Klübermatic PRO C LINE е специална система за многоточково гресирание на линейни водачи. През всеки отвор могат да се прилагат различни количества смазочно масло. Измерването на смазочния материал може да се регулира прецизно според изискванията на производителя. Контейнерът за смазочни материали PRO Lubricant Container (LC) се пълни с 250 cm³ или 500 cm³ грес и може да осигури смазочен материал за до две години. Повишаването на налягането позволява отдалечен монтаж чрез тръби с дължина до 5 метра (на отвор)

Klübermatic PRO C LINE – гъвкава система за многоточково смазване с гъвкава връзка и външен контрол

Klübermatic PRO C LINE е специална система за многоточково смазване на линейни водачи чрез 1 до 6 конектора. През всеки отвор могат да се прилагат различни количества смазочно масло. Измерването на смазочния материал може да се регулира прецизно според изискванията на производителя. Контейнерът за смазочни материали PRO Lubricant Container (LC) се пълни с 250 cm³ или 500 cm³ грес и може да осигури смазочен материал за до две години. Повишаването на налягането позволява отдалечен монтаж чрез тръби с дължина до 5 метра (на отвор). Klübermatic PRO C LINE се захранва директно от машината, към която е свързан и може да бъде свързан също към нейния логически програмируем контролер (PLC) за управление и мониторинг.

Klübermatic ECOSY – идеален за маслено смазване при приложения със специални изисквания

Klübermatic ECOSY е система за многоточково смазване и осигурява предварително зададено количество масло за до 6 точки на смазване. Klübermatic ECOSY може да се управлява по време, със сензор или импулси, за да отговори на различни изисквания. В 7-литров пластмасов резервоар са вградени смазочна помпа и контролен блок. Мощната помпа на Klübermatic ECOSY позволява подаването на смазочен материал до точките за смазване от разстояние до 10 m, например в труднодостъпни или замърсени участъци.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.