Всеки един отрасъл на промишлеността се нуждае от смазочни материали, които да отговарят на неговите специфични изисквания, както и на тези на всеки един производител или оператор, независимо дали става дума за машиностроенето, автомобилостроенето, текстила, хранителната промишленост или вятърна енергия.

Klüber Lubrication предлага решения за смазване за всеки един отрасъл и всяко приложение. Ние разполагаме със смазочни материали, регистрирани от NSF Клас H1 за хранително-вкусовата промишленост, смазочни материали за текстилната промишленост, които могат да се почистят, смазочни материали с висока термична стабилност за дървообработващата промишленост... Нашите напредничави научноизследователски и развойни дейности са насочени към удовлетворяване на Вашите нужди.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.