Анализ на състоянието на смазочните материали: KlüberMonitor

Как гарантирате наблюдението на смазочните материали във Вашето предприятие за осигуряване безопасността на машините и съоръженията? KlüberMonitor осигурява съдействие за Вашите периодични и постоянни процеси за наблюдение на състоянието на смазването и на смазочните материали в трибологичните системи като лагери, вериги, компресори или зъбни колела.

KlüberMonitor – Експертен съвет въз основа на анализи

Въз основа на опита си нашите специалисти анализират Вашите смазочни материали и компоненти, смазвани с масла или греси, за да установят дали смазочният материал може да продължи да се използва или замърсяване е влошило качествата му. Резултатите предоставят кратък преглед под формата на информативни протоколи от изпитвания на базата на анализи и наблюдения на точките на смазване от нашите експерти.

Нашите експерти по трибология извършват и анализи на тенденциите на точките за смазване, като симулират поведението на смазочния материал в точката на смазване чрез стендови изпитвания.  При нашето обстойно изпитване можем да проучим какво е поведението на смазочния материал при екстремни ситуации без да излагаме на риск Вашите машини или процеси. По този начин Ви предлагаме професионални анализи на повърхностите и материалите, както и изчерпателни препоръки за оптимизиране на Вашите трибологични системи.

KlüberMonitor – Вашите икономии

Разработихме дигиталния EfficiencyManager , за да Ви покажем икономиите на разходи и да позволим ефективното внедряване на най-добрите практики във всички отдели и отдалечени места. Програмата показва и съчетава икономиите, генерирани с програма за управление на профилактичното обслужване.

Вашите ползи накратко:

  • Ефективно производство: оптимизира Вашите производствени възможности, като намалява риска от непланиран престой
  • Ефективност на разходите: намалява разходите за поддръжка на машините и максимизира експлоатационния живот на смазочните материали
  • Индивидуален подход: индивидуални препоръки за оптимизиране на Вашата трибологична система
  • Устойчивост: дългосрочна производителност благодарение на непрекъснато наблюдение и консултации

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.