„Разширяване на границите" – това е същността на нашата марка и наше силно намерение да изместваме границите. За да се справяме ежедневно с това предизвикателство, събираме хора с много различен опит, подходи и умения. Не само приветстваме многообразието, а го насърчаваме, защото сме убедени, че само когато могат да се развиват свободно нашите служители постигат оптимални резултати.

Многообразието в Klüber Lubrication

Общуването в Klüber Lubrication и отношенията ни с партньорите и клиентите са без предубеждения и се характеризират с взаимна признателност и уважение, независимо от произход и националност, възгледи за живота и религията, образование и увреждания, възраст, пол и сексуална идентичност. Ние осигуряваме условия за личностно израстване и създаваме възможности за реализиране на идеи.

Тази откритост и многообразието на нашия персонал увеличава нашата креативност и способностите ни за въвеждане на иновации. В същото време по този начин ние отразяваме многообразието на нашите клиенти и доставчици и можем да се адаптираме към най-разнообразни и променящи се потребности. Без да бъде задължение за нас в Klüber Lubrication, многообразието е ключов фактор за нашия икономически успех.

Накратко - многообразието като фактор за успех

Diversity as a factor of success
  • Без предубеждения! Взаимната признателност и уважение са изпитани ценности във всеки от нашите 31 обекта.
  • Приветстваме силно различаващите се таланти! Разчитаме на многообразието, новите идеи и личностното израстване
  • Баланс между професионален и личен живот: за нас това е жива реалност
  • Ангажимент за социална отговорност! Ние сме подписали Хартата на многообразието
  • Запазване на водещата позиция! Активно развиваме многообразието – то е фактор за нашия успех 

Активно развиване на многообразието: Равни условия - равнопоставеност за всички!

Equality for all!

Способностите не са въпрос на възраст. Иновациите възникват от взаимодействието на добри идеи и практически опит. Ето защо в Klüber Lubrication се стремим да поддържаме работна среда, в която ефективно и равнопоставено работят четири поколения. Същевременно сме напълно наясно с демографското развитие, особено в Германия. С внимателно управление на поколенията насърчаваме обучението на специалисти и се грижим за попълване на свободните длъжности.

От индустриални мениджъри през конструктори до технически търговски представители и ръководители смяна: жени заемат всякакви длъжности във всички области. Равнопоставеността на мъжете и жените е в основата на нашата политика за многообразие. Също така се стремим още да увеличим дела на жените на ръководни длъжности и сред специалистите. За тази цел се насочваме към жени кандидати и се стараем да наемаме все повече жени в технически области. Измерваме и документираме прилагането на подхода и по този начин гарантираме прозрачен, разбираем подбор на персонал.

Международно. Лично.

53 националности, 41 от които в нашето седалище в Мюнхен: културното многообразие характеризира нашата международна компания. Затова активно подкрепяме международния обмен между нашите 31 обекта: когато вече са в стажантската програма, нашите служители имат възможност да опознаят живота и работната среда в някой от нашите обекти. С напредъка на кариерата ние осигуряваме възможност за назначаване на кадри в цял свят. Във връзка с нашата целева политика за наемане на работа така ние осигуряваме откритост и междукултурна осведоменост в компанията.

Както показва опитът, ние извличаме огромни ползи от нашето многообразие. Тесните трансгранични взаимодействия и сътрудничество ни помагат да отчетем и разберем различните регионални изисквания на клиентите. Съвместно разработваме продукти, които могат да решат конкретни пазарни проблеми и това често предизвиква силен интерес на други пазари.

Overview of the origins of our employees

Картата представя произхода на нашите служители по континенти. Цифрите в проценти отразяват общия брой служители. Общо над 2 300 души от 53 държави и шест континента работят заедно в Klüber Lubrication. (април 2020 г.)

Съвместяване на работа и семейство

Klüber Lubrication е компания, развиваща дейност в глобален мащаб, с над 2 300 служители от цял свят. Въпреки това за нас е много важно да дадем на всеки служител възможност да съвместява оптимално работата, семейния живот и свободното време според етапа от живота и професионалните си цели. Модели с гъвкаво работно време, работа от дома и мобилна работа; убедени сме, че професионалната кариера и богатият личен живот трябва да вървят ръка за ръка, за да се гарантира дълготраен съвместен успех. В подкрепа на майките и бащите и за да улесним връщането на работа след отпуск по майчинство/бащинство, ние си сътрудничим с различни детски градини в Мюнхен. Освен това осигуряваме двуседмична програма за грижи за деца през летните ваканции.

Социална отговорност: ние сме активно ангажирани!

Ние сме напълно наясно с нашите социални и корпоративни отговорности и се радваме да бъдем съдени по делата. Тъй като сме подписали Хартата за многообразие, ние в Klüber Lubrication сме ангажирани да създадем работна среда без предубеждения. Поради това отдаваме голямо значение на интеграцията и чувството за сплотеност: горди сме, че сме наели бежанци на постоянен трудов договор.

Освен това си поставяме цел за по-тясна дългосрочна интеграция на хора с увреждания. При еквивалентни нива на квалификация ние даваме предимство на хора с увреждания пред тези на свободния пазар на труда. Ние също така подкрепяме включването и участието в трудовия живот като възлагаме поръчки на семинари за хора с увреждания.

Съвети по многообразието и обучение

Ние активно оформяме разнообразието

Ние активно развиваме многообразието и сме решени да бъдем пример за подражание и пионери в областта. Шест регионални Съвета по многообразието обединяват специализиран персонал от най-различни сфери. Те заедно разработват мерки за всички обекти в целия свят. Те канят водещи лектори, организират кръгли маси или директно организират седмици за изпълнение на дейности. Насърчава се всеки в компанията да участва и да помогне за създаване на събитията.

Ние желаем да гарантираме, че е повишена осведомеността на персонала в областта и да внедрим многообразието за постоянно и забележимо в нашата корпоративна култура. Ние съобщаваме темата като приоритетна, с редовни обучителни сесии в седалището и филиалите. Наред с другото, ние имаме за цел да гарантираме пълна осведоменост сред ръководството и персонала за това, какво означава „подсъзнателни предубеждения" за всеки човек. Ние им предоставяме средства, с които да разгледат активно темата и да помислят върху действията и поведението си.

С какви таланти можете да допринесете?

Многообразието и свободното развитие, международният обмен и популяризирането на нови идеи и концепции правят Klüber Lubrication иновативен работодател. Ние се уважаваме взаимно, учим се един от друг и един с друг. Ние насърчаваме многообразието, равнопоставеността и сътрудничеството. Ние ценим всички свои служители, засилваме талантите им и им осигуряваме индивидуални възможности за професионално развитие. Ние печелим от силното чувство за единство и се възползваме максимално от нашата положителна корпоративна култура.

Сега зависи от Вас: с какви таланти можете да допринесете в Klüber Lubrication? Партньор или клиент, доставчик или кандидат: присъединете се към нашата фирмена култура. Опознайте ни лично, говорете с нас за проблемите си или кандидатствайте за работа при нас. Можете да намерите текущите свободни места при нас и възможности за спонтанно кандидатстване на страница „Кариери".

Ще се радваме да получим информация за Вас – нека оформим бъдещето заедно!

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.