Вентилите и фитингите представляват сложни трибологични системи. За да се сведе до минимум износването на такива компоненти, смазката трябва да бъде съвместима с много материали. Нашите специални смазочни материали със сертификат за качество са проектирани да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Това е гаранция, че Вашите вентили и фитинги ще работят надеждно през целия си експлоатационен живот.

Вентили, плъзгачи, кранове и клапи – всички те управляват потока на средата през тръбопроводите. Те намират приложение във всички промишлени отрасли, общини и домакинства. Малко от тях нямат нужда от смазка, която намалява износването и гарантира правилната работа на компонентите. Най-подходящият смазочен материал за Вашите нужди зависи от много фактори: вида на материала, вида на триенето, натоварването, вида на движението, скоростта, температурата, налягането и експлоатационния живот на вентила. Освен това за повечето вентили и фитинги съществуват указания, стандарти и законови изисквания.


Смазочните материали, които се използват за вентилите за питейна вода трябва да отговарят на изискванията в съответната страна, да бъдат устойчиви на въздействието на средата, да осигуряват добър запечатващ ефект и да притежават добри тактилни свойства при всякакви температури. Когато те се използват в контакт с горивни газове, високата устойчивост на средата е от особено значение. За приложение в кислородни инсталации трябва да се използват единствено смазочни материали, които имат сертификат за безопасност. Всяка партида от смазочен материал за кислородни вентили, която произвеждаме, се тества от немската Федерална агенция за научни изследвания и изпитване на материалите (BAM). 

 

Разнообразни решения, компетентни съвети

За всички тези разнообразни и сложни трибологични системи и изисквания Klüber Lubrication предлага правилните специални смазочни материали, които значително удължават експлоатационния живот на Вашите вентили и фитинги. Нашите експерти също така ще Ви посъветват обстойно и заедно с Вас ще разработят решения въз основа на съответните фактори като дизайн на компонентите, материали и атмосферни влияния.

Като един от водещите производители на високоефективни смазочни материали, ние поддържаме тясно сътрудничество с едни от най-големите производители на оригинално оборудване вече много години наред. Тези производители използват нашите смазочни материали за първоначалното оборудване на техните вентили и фитинги. Първоначалното оборудване е един от основните фокуси на нашите текущи и бъдещи дейности в този отрасъл. Нашите смазочни материали отговарят на всички приложими ръководства и разпоредби, което е гаранция за Вас, че купувате продукт с тествано качество. 

Преглед на нашите сертификати и одобрения:

  • Санитарни вентили и вентили за питейна вода: Ръководства на немската Агенция по околна среда (DVGW-KTW-препоръки), сертификация от NSF 61, ÖVGW, SVGW, ACS, WRAS, AS4020, KIWA, BelgAqua

  • Хранително-вкусовата промишленост:  NSF-H1

  • Газови инсталации и горивни газове: EN 377, DIN 3536, EN 751

Свържете се с нас

Нашите експерти ще Ви посъветват с желание за правилния смазочен материал, необходим за Вашите нужди.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.