Спиранията и прекъсванията в работата на съоръженията могат да доведат до високи разходи. Автоматичното смазване на машините обаче може значително да намали риска от прекъсвания, свързани със смазването. Гамата от автоматични дозатори за смазочни материали Klübermatic от Klüber Lubrication помага, като осигурява непрекъснато и ефективно смазване.

Накратко: дозатори за смазочни материали от Klüber Lubrication

 • Трайна защита срещу предизвикателствата на околната среда: прахът, мръсотията и влагата често стават причина за продължителни прекъсвания на производството
 • Дозирано освобождаване на смазочни материали: автоматичните дозатори за смазочни материали позволяват индивидуално регулиране на дозите, за да се предотврати прекомерното и недостатъчното смазване
 • Доказано удовлетворяват индивидуални изисквания: подходящи за системи за едноточково и многоточково смазване
 • Висококачествени решения: компетентност и експертни знания, базирани на 90 години изследвания и опит
 • Широко продуктово портфолио: включва лубрикатори за многократно пълнене за дозиране на високоефективни масла или греси

Какво представляват дозаторите за смазочни материали?

Дозаторите за смазочни материали действат като контролирани източници на смазка. Те доставят на редовни интервали определено количество смазочна грес или смазочно масло до точка за смазване. Това спомага за поддържане на производственото оборудване в добро състояние.

За да оптимизирате количеството на прилагания смазочен материал, можете да използвате и автоматични дозатори за смазочни материали. Това гарантира, че смазването е ефективно и че до точките на триене непрекъснато достига достатъчно смазка.

Резултатът: С подходящия дозатор за смазочни материали и количества смазка, които са индивидуално съобразени със съответното приложение, можете да избегнете рисковете от прекомерно и недостатъчно смазване. До точката на смазване достига оптималното количество смазка и благодарение на затворената система тя е защитена от факторите на околната среда като прах, мръсотия и влага.

Eфективна работа благодарение на непрекъснато производство

Автоматичните дозатори за смазочни материали са полезни в ситуации, когато повторното смазване отнема повече време и е сравнително трудоемко, като осигуряват снабдяване с оптималното количество смазка без допълнителни разходи или усилия. Те позволяват ефективно намаляване на усилията и съхраняване на ресурсите.

Освен това при оптимална комбинация на смазка и дозатор за многократно пълнене можете значително да подобрите трудовата безопасност чрез свеждане на дейностите по поддръжка в опасни зони до необходимия минимум.

Също така при използване на подходящия лубрикатор намалява необходимостта от спиране на машините за поддръжка, което удължава интервалите на техническо обслужване и намалява свързаните с това разходи.

доказан експертен опит за Вашите машини и съоръжения

За да може смазочният материал да осигури ефективна дълготрайна защита срещу износване и фактори на околната среда за Вашите машини и да предотврати евентуални производствени загуби, важно е да изберете правилния дозатор за този смазочен материал.

Автоматичните дозатори за смазочни материали могат да се използват в много различни приложения и обикновено трябва да бъдат пригодени към Вашите специфични условия. Все пак автоматичните лубрикатори са особено полезни в някои области на приложение, например:

 • Търкалящи лагери
 • Плъзгащи лагери
 • Линейни водачи
 • Отворени зъбни предавки
 • Вериги
 • Уплътнения за валове
 • Шпиндели

Ползи от дозаторите за смазочни материали:

 • По-малко усилия и разходи, благодарение на автоматичното снабдяване със смазочен материал до точката за смазване през срока на зададения период за работа
 • Без прекомерно смазване, което води до по-ниски разходи за смазочни материали
 • Без недостатъчно смазване, което позволява използване на пълния експлоатационен живот на оборудването
 • Лесни за поставяне, дори на трудно достъпни места
 • По-висока производителност благодарение на намаленото време за престой на съоръженията

Изборът на подходящ дозатор за смазочни материали - нашето портфолио

Автоматичните дозатори за смазочни материали от Klüber Lubrication не са само високоефективни продукти. Благодарение на дългогодишните изследвания и практически опит те са уникални в световен мащаб и често задават нови стандарти в индустрията. Това позволява на нашите клиенти да се възползват от тази компетентност, която прави нашите продукти уникални. Без значение дали става въпрос за базова версия или за първокласен продукт, ние намираме най-доброто решение за всяко изискване.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно възможните приложения на нашите дозатори за смазочни материали за многократно пълнене, ще се радваме да Ви консултираме лично по всяко време.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.