Енергийна ефективност: KlüberEnergy

Нарастващите цени на електроенергията отразяват ли се във Вашия отрасъл? А какъв е екобалансът на Вашия бизнес? Като се възползвате от услугите на KlüberEnergy, можете да намалите консумацията на енергия, като постигнете едновременно икономия на средства и опазване на околната среда.

KlüberEnergy - Консултации и измерване

KlüberEnergy - Consulting and measurement

 

На първо място нашите експерти ще Ви посъветват кои машини във Вашето производство има смисъл да анализират с KlüberEnergy. Непрекъснатото измерване на консумацията на енергия, която се постига с първоначалния смазочен материал, служи за изходна точка. След анализиране на резултатите определяме потенциала за икономии и препоръчваме като вариант един от нашите висококачествени синтетични енергоспестяващи смазочни материали.

KlüberEnergy – От измерванията до препоръките

Нашите експерти сменят смазочния материал и доказват подобренията във Вашата машина с помощта на допълнителни измервания. Професионална оценка на измерените данни ни дава възможност да Ви покажем количеството спестена енергия. Превръщаме kWh от електрически показания в икономии на разходи или икономии, които се постигат чрез други източници на енергия.

TÜV Süd потвърждава, че имаме пълно съответствие с международните стандарти

След извършване на цялостен одит получихме декларация за съответствие, издадена от TÜV Süd. Декларацията потвърждава, че можем да извършваме нашите услуги KlüberEnergy изцяло в съответствие с IPMVP (Международния протокол за измерване и удостоверяване на резултатите) и ISO 50015, който е европейския еквивалент на IPMVP.

Декларацията за съответствие Ви дава следните ползи:

 • Професионално проектиране
 • Пълна прозрачност за това, какво правим и как
 • Гаранция, че резултатите са надеждни
 • Възможност за използване на докладите от проекта във Вашия одит съгласно ISO 50001

The following KlüberEnergy services are available.

Вашите ползи накратко:

Високоефективни смазочни материали

 • Висококачествени смазочни материали
 • По-висока обща ефективност на оборудването (OEE)
 • По-малки общи разходи за собственост (TCO)

Ползи за устойчивостта

 • По-малко изхвърляне на масло благодарение на по-дълги интервали
 • Намалена консумация на енергия
 • По-малко емисии на CO²

Знание

 • Кои приложения са подходящи
 • Кои смазочни материали са най-подходящи
 • Кога е възможна оптимизация на вискозитета
 • Съвместимост с материали (напр. уплътнения)

Доказана ефективност

 • Измерване в съответствие с международни стандарти
 • Измервания в реални условия
 • Анализ със специално разработени математически модели
 • Прозрачност за това, откъде се получават икономиите

Възпроизвеждане

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.