Енергийна ефективност за машини и процеси с високи енергийни изисквания

За да намалят високата консумация на енергия, операторите на промишлено оборудване трябва да действат с оглед на няколко причини: Клиентите, служителите и акционерите очакват подобрения по отношение на енергийната ефективност, устойчивостта и опазването на околната среда. Също така те трябва да реагират и на нарастващите разходи за енергия. Към това се добавят и все по-строги разпоредби, като енергийните одити съгласно ISO 50001. Как можете да повишите енергийната си ефективност? Използването на специални смазочни продукти предлага в това отношение малко известен, но много ефективен вариант.

Икономия на енергия в промишлеността: истинско предизвикателство

Много отрасли използват енергоемки машини и процеси. Топковите мелници и пещите в циментовите заводи са добър пример. Но и в хранително-вкусовата и химическата промишленост има много приложения с високо потребление на енергия.

Докато традиционните мерки за енергийна ефективност често са много скъпи, специалните смазочни продукти могат да предоставят опростен и относително рентабилен начин за значително намаляване на разходите за енергия – често пренебрегвана или подценявана опция. Това е така, защото подобрената енергийна ефективност посредством смазочни продукти и измерването или паричното доказателство за тази ефективност не могат да се докажат лесно – трябва да се вземе предвид цялата система. Сравненията преди/след са единственият реален начин да се докаже, че подобреното смазване е намалило консумацията на енергия.

Специални смазочни продукти – лесен подход с много предимства

Чрез интелигентно подбиране на специални смазочни продукти, които са точно съобразени със съответното приложение, можете не само значително да подобрите енергийните спестявания, но и да намалите своя пряк и косвен отпечатък на CO2 и да подкрепите целите си за устойчивост – всичко това на сравнително ниска цена. Освен това висококачествените смазочни продукти могат да Ви помогнат да удължите интервалите на смазване, като намалите годишните отпадъци.

Още един плюс: По отношение на времето за амортизация смазочните продукти често осигуряват значително по-добри резултати от скъпите структурни промени и ремонти.

KlüberEnergy: Решението за енергийна ефективност от Klüber Lubrication

С нашите експертни познания и правилния високоефективен смазочен продукт можем да Ви помогнем да повишите енергийната си ефективност. KlüberEnergy включва:

 • Енергийно консултиране: Оценка на системите и доклад за потенциала за икономия на енергия.
 • Измерване на енергията: Професионално измерване на всички съответни фактори, които оказват влияние, преди и след оптимизиране на приложението.
 • Енергиен анализ: Анализ на данните от измерването.
 • Отчет: Превръщане на резултатите от анализа в съответните показатели за ефективност. Те служат като база за инвестиционни решения, а също и като документация за енергийни одити.
   

Ние комбинираме нашия опит от дългогодишни, широкообхватни фундаментални изследвания, многобройни проекти на KlüberEnergy и обратна връзка от пазара, за да разработваме устойчиви решения за смазочни продукти, които помагат на потребителите в широк спектър от промишлени сектори да намалят своето потребление на енергия.

Нашият подход: Общ преглед

Съответствие с международните стандарти

След цялостен одитен процес получихме Декларация за съответствие от TÜV Süd . Декларацията потвърждава, че провеждаме нашия процес KlüberEnergy в пълно съответствие с IPMVP (Международен протокол за измерване и проверка на резултатите) и ISO 50015, европейския еквивалент на IPMVP.

Защо да работите с Klüber Lubrication?

 • Предлагаме цялостно продуктово портфолио от специални смазочни продукти, което се е доказало от десетилетия. Това Ви позволява да постигнете висока енергийна ефективност на Вашите съоръжения и да намалите общите производствени разходи (TCO).
 • Нашият установен метод за измерване на енергията се подкрепя от случаи на приложение от различни сектори.
 • Екипът ни от специалисти ще работи в тясно сътрудничество с Вас, за да Ви даде първоначална оценка на спестяванията и времето за амортизация.
 • Професионално предоставена хронология на проекта осигурява пълна прозрачност на прилаганите стъпки и методи.
 • Нашите проекти отговарят на международно признати стандарти като IPMVP и DIN ISO 50015
   

Нашите клиенти за нас

Смазване на екструдери в опаковъчната индустрия

Пример от практиката със завода на Graham Packaging в Ротселаар, Белгия

„Комбинацията от енергийно измерване и трансмисионно масло от полигликол допринесе за спестяването на около 2,1% енергия и съответните разходи“, пояснява Йохан Ван Диест, технически мениджър на Graham Packaging. „В допълнение, това ни помогна да изпълним изискванията за одит на енергийните спестявания и подкрепи нашите цели за устойчивост. Близката съвместна работа на Graham Packaging и Klüber Lubrication до голяма степен подпомогна този успех.

Йохан ван Дист
Graham Packaging

Нашите клиенти за нас

 • Нашите клиенти за нас

  Смазване на екструдери в опаковъчната индустрия

  Пример от практиката със завода на Graham Packaging в Ротселаар, Белгия

  „Комбинацията от енергийно измерване и трансмисионно масло от полигликол допринесе за спестяването на около 2,1% енергия и съответните разходи“, пояснява Йохан Ван Диест, технически мениджър на Graham Packaging. „В допълнение, това ни помогна да изпълним изискванията за одит на енергийните спестявания и подкрепи нашите цели за устойчивост. Близката съвместна работа на Graham Packaging и Klüber Lubrication до голяма степен подпомогна този успех.

  Johan Van Diest Graham Packaging

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.