Дългосрочна защита при екстремни условия

Вятърните турбини умишлено се поставят в екстремни условия и са подложени на постоянно променящи се високи натоварвания. Предавателните кутии и лагерите са подложени на непрекъснато и силно напрежение; поддръжката обаче е трудна задача, която се изпълнява през дълги интервали. Въпреки че безпроблемната работа е от решаващо значение за рентабилното производство, тя се постига трудно при такива условия. Съответно операторите на вятърни електроцентрали се нуждаят от специални смазочни материали, които работят надеждно, за да защитават компонентите и да осигуряват по-големи интервали на техническо обслужване.

Специалните смазочни материали за вятърни турбини са малка инвестиция, която може да донесе големи ползи. Нашите почистващи греси осигуряват до 40% по-малко престой на генераторите и предлагаме универсална грес за поддръжка, която е подходяща за всички лагери. Нашите високоефективни трансмисионни масла демонстрират добра товароносимост и устойчивост на стареене, както и ниско триене. Предлагат се и други специални греси за главни лагери, роторни лагери, лагери на генератори и отклоняващи лагери.

Разходите за производство на вятърна енергия са ключов показател за ефективност

Ключов показател за ефективност на вятърната енергетика е т.нар. LCoE (показател за изравнени разходи за електроенергия). Той представлява разхода за единица електроенергия днес, като се има предвид целия жизнен цикъл на актива. Освен това той е определящ за решението дали да се инвестира във вятърен парк или не. Колкото по-нисък е LCoE, толкова по-евтина е вятърната енергия в сравнение с енергията от изкопаеми източници. Успешното намаляване на LCoE не зависи от производството на евтини турбини, а от създаването на по-големи турбини с много по-висока производителност. Високотехнологичните смазочни материали могат да подпомогнат надеждната работа на масивните лагери със същата прецизност като малките лагери в електромотор – което прави вятърната енергия по-конкурентоспособна.

Увеличаването на експлоатационния живот на вятърните турбини е особено важно

Много турбини вече са на възраст 20 и повече години. Ако могат да използват тези турбини още 10 години, операторите ще имат сериозна полза както от удължения живот, така и от намалените капиталови разходи. Специалните смазочни материали Klüber Lubrication могат да улеснят това като удвояват живота на смазките.

Периодичното обслужване също може да се извършва веднъж годишно вместо на шест месеца. Това намалява наполовина броя на техниците и посещенията на място, необходими за поддръжка, като подобрява експлоатационната готовност на турбините – особено ценно за морски вятърни паркове.

Повече информация за намаляването на разходите за производство на електроенергия и увеличаването на експлоатационния живот на турбините можете да намерите тук.

Високоефективни трансмисионни масла за затворени предавки при екстремни натоварвания

С нарастването на размерите на турбините техните предавки са подложени на още по-големи натоварвания. Това може да бъде предизвикателство за способността на конвенционалните масла да осигуряват защита от фретинг износване за сачмени лагери, да бъдат устойчиви на образуване на микропитинг, пяна и остатъци, и да гарантират стабилност на вискозитета.

В отговор Klüber Lubrication разработи много богато портфолио от високоефективни трансмисионни масла, за да могат зъбните предавки на вятърните турбини да поемат по-големи натоварвания. То позволява дълги интервали за смяна на маслото, дава по-ниски загуби на енергия и осигурява по-висока доходност – до няколко хиляди евро през експлоатационния живот на една вятърна турбина. То предлага отлични антипенителни характеристики и защита срещу микропитинг. Също така не съдържа добавки, които биха могли да благоприятстват образуването на остатъци; само такива, които осигуряват защита срещу микропитинг, изтриване и бели повърхностни пукнатини (WEC). Благодарение на високата си устойчивост на срязване, вискозитетът на продукта остава непроменен.

Нашите нововъведения: Една единствена грес за всички лагери

Операторите на вятърни електроцентрали могат да имат проблеми при инвентаризация, тъй като много производители на лагери препоръчват използването на различни смазочни материали за всеки един лагер. Разработихме BEM 41-141, единична смазочна грес за главните, генераторни, отклоняващи и роторни лагери, които по време на нашите стандартизирани тестове надминаха резултатите на всички останали греси. Това значително опростява закупуването, логистиката и съхранението на смазочни материали. 

Klüberplex BEM 41-141 отговаря и дори надхвърля съвременните изисквания на производителите и операторите на оригинални лагери и вятърни турбини. Тя има отлично поведение при фалшиво бринелиране за приложения във вятърни турбини. Широкият работен температурен диапазон на смазочния материал, добрата му способност за изпомпване и прецизно измерване в централната смазочна система, както и доброто разпределение на греста и освобождаване на маслото гарантират безпроблемна работа на вятърните електроцентрали.

Промиване и почистване на лагери без загуба на експлоатационно време

Лагерите във вятърните турбини могат да започнат да натрупват твърди отлагания и да загряват; това обикновено означава изключване на генератора за разглобяване и ремонт, което води до разходи за престой.

Нашите почистващи греси позволяват почистване на лагерите по време на работа чрез отстраняване на остатъците като в същото време се осигурява ефективно смазване и добра защита срещу фетинг износване и корозия. Животът на лагерите се удължава, а престоят за поддръжка се намалява.

Идентифициране на проблемите със смазването на утрешния ден

 

Klüber Lubrication извършва висококачествени анализи на маслата и гресите за приложения за вятърна енергия. Можем да анализираме смазочните материали на клиента и да го консултираме относно замърсителите и следите от износване на лагерите. Можем да дадем консултация относно оптималните количества смазка, интервалите и методите на смазване. Това помага на нашите клиенти да минимизират разходите за поддръжка, особено чрез откриване на потенциална повреда преди да се е появила.

Нашите услуги са особено ценни благодарение на нашия богат опит с приложения във вятърни паркове и точността при тълкуването на резултатите.

Специалните смазочни материали допринасят за намаляване на транспортните разходи и емисиите

Както търсенето на енергия, така и вятърните ресурси са разпространени по цял свят. Следователно логистиката с ниски емисии открива допълнителен потенциал за вятърната енергия. Продуктите на Klüber Lubrication, произвеждани в много страни в цял свят, са в съответствие с местното законодателство и спомагат за икономията на транспортни разходи и въглеродни емисии.

С ангажимент към устойчиво използване на ресурсите

Ние сме член на Глобалния договор на ООН - най-голямата инициатива в света за устойчивост. Вместо да се ограничаваме с ресурсоспестяващо производство, както и екологична и трудова безопасност, ние се стремим да максимизираме устойчивостта на нашите продукти както на наша, така и на територията на клиентите.

Нашата екологична стратегия се допълва от нашите биоразградими продукти, които надвишават изискванията на действащото законодателство в областта на околната среда.

Запазване на конкурентоспособността

Като световен пазарен лидер в областта на смазочните материали за вятърни турбини, ние смазваме голяма част от вятърните турбини в света и можем да намерим оптимално решение и за Вас.

Като използвате нашите смазочни материали за вятърни турбини, Вие не само ще успеете да намалите показателя LCoE на вятърната енергия, но и ще запазите конкурентоспособността си с други енергоносители.

Klüber Lubrication означава изключително високо качество, надеждност и иновации. Нашите специални смазочни материали спомагат за повишаване на производството и рентабилността и за намаляване на престоите. Възползвайте се от нашия експертен опит и се научете как да повишите ефективността на Вашите вятърни турбини!

Търсите правилния смазочен материал за Вашата система или дългосрочен партньор за оптимизиране на процесите на смазване – или имате въпроси, или се нуждаете от съвет за специализирано решение? Ние сме тук, за да Ви помогнем – разкажете на нашите експерти за Вашия проект!

Накратко: Специални смазочни материали за производство на вятърна енергия

  • Висока ефективност и по-дълъг експлоатационен живот, с висококачествени смазочни материали, които предлагат висока товароносимост и термична стабилност за намалено износване.
  • Значително по-ниски оперативни разходи и престои; нашите почистващи греси намаляват усилията по поддръжка и максимизират експлоатационната готовност.
  • По-дълги интервали за поддръжка и цикли на повторно смазване, благодарение на защитата срещу износване на специалните смазочни материали и запасите от мощност.
  • Лаборатория за анализиране на смазочни материали: Скъпо оборудвана и със значителна експертиза при тълкуване на резултатите.
  • Световно производство: Благодарение на производството на смазочни материали за вятърни турбини в седем различни бази на Klüber Lubrication в цял свят, продуктите са достъпни с много кратки маршрути на доставка, по-ниски транспортни разходи и намалени емисии.
  • Опростена логистика: Нашата универсална грес може да се използва за всички цели на техническото обслужване, което улеснява съхранението и транспортирането.
  • Подобрена устойчивост: Екологични смазочни материали, които са съобразени с бъдещото развитие, като надвишават изискванията на действащото законодателство в областта на околната среда.
  • Повишена безопасност: Липсата на изтичане минимизира опасността от подхлъзване на персонала по поддръжката при работа на големи височини.
  • Пълно съответствие: Всички продукти отговарят на местните разпоредби за съответствие.

Тук ще намерите селекция от продукти на всички подсегменти за вятърната енергетика

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.