Инспекция на компонентите: Удължен срок на експлоатация и повишена ефективност за Вашите компоненти и машини

Като инженер по поддръжката трябва да увеличите максимално срока на експлоатация на скъпите компоненти, като големи зъбни колела и вериги. Това е така, защото всяка смяна означава разходи: за самия компонент, както и допълнително поради планирано или непланирано прекъсване по време на оперативния престой и ремонта. С нашата услуга за инспекция на компонентите ние създаваме основата за смяна на смазочния продукт в точния момент и за подобрени работни условия. Така машините запазват функционалността си за по-дълъг период и се предотвратяват възможни повреди. С дългогодишния си опит можем да Ви помогнем да сведете до минимум разходите за планирано или непланирано спиране на производството по време на ремонта, както и да подобрите инвестиционното си планиране на резервни части.

Перфектно взаимодействие: Инспекция на компонентите, коригиращи действия и специални смазочни продукти

Веригите и стоманените ленти в производството на дървени плоскости са изложени на екстремни температури. Същото се отнася и за машините и техните компоненти в области като циментовата промишленост, които също са подложени на масивни натоварвания, непрекъсната работа и циментов прах.

Това може да повлияе на състоянието на много от компонентите, като например на зъбните профили в големи трансмисии. За скъпи компоненти, като вериги, срокът на експлоатация трябва да бъде удължен, доколкото е възможно, за да се сведат до минимум прекъсванията на производството и разходите за ремонт. Влошаването на незначителни повреди може да бъде предотвратено чрез използване на правилния специален смазочен продукт, ако бъдат установени достатъчно рано.

Тук е мястото на нашата услуга за инспекция на компонентите. Компонентите се почистват, проверяват и, ако е необходимо, се обработват механично . Правилните специални смазочни продукти завършват процедурата. Коригиращите мерки, като шлайфане на зъбните профили или повторното им профилиране, удължават срока на експлоатация на компонентите. Нашият партньор Novexa Ви подкрепя в този процес. С този пакет може дори да се извършват ремонти, без да се налага да се сменят цели компоненти. Големите трансмисии/приложения в циментовата индустрия могат да бъдат оборудвани и със системата за наблюдение на нашия партньор DALOG за ранно откриване на признаци на повреда.
 

Комбинация от инспекция на компонентите, специални смазочни продукти и експертни познания

Нашата услуга за проверка на компонентите, допълнена от експертните ни познания, допринася

 • за удължаване на живота на машините,
 • за подобряване на надеждността на машините,
 • за максимално увеличаване на ефективността на Вашите компоненти,
 • за по-ниски инвестиционни разходи.

Нашата цел е да подобрим устойчивостта и разходната ефективност, като сведем до минимум разходите за планирано и непланирано спиране и чрез по-добро планиране на инвестициите в резервни части.

С EfficiencyManager, нашата платформа за цифрови услуги, данните от анализа на смазочните продукти или плановете за поддръжка могат да бъдат преглеждани и лесно споделяни с нашите експерти. Ако е необходимо, ще получите препоръки за допълнителни мерки (обработка и смазочен продукт).

По-ниските разходи за поддръжка, по-малкото време на престой и постоянните подобрения водят до непрекъсната оптимизация на разходите. Това увеличава ефективността, като същевременно намалява оперативните разходи и общите разходи за собственост. И тук можете да разчитате на нашите експертни познания.

Основна инспекция

За целите на цялостния анализ използваме широка гама от технологии: С помощта на стробоскоп можем визуално да инспектираме отворените зъбни профили в режим на натоварване. Това е особено ефективно, когато се комбинира с нашите силно вискозни прозрачни смазочни продукти, за откриване на повърхностни щети. За да открием индикации за увреждане на профилите или неравномерно разпределение на товара, извършваме инфрачервено измерване на температурното разпределение по широчината на зъбните профили. Измерването на вибрациите на лагерите на предавките показва повреда на лагерите и/или повреда на зъбните профили.

 

Решения Mixed Reality

Ако даден проблем трябва да бъде решен незабавно или ако машината е на отдалечено място, Remote Expert предоставя допълнителен канал, използвайки „Mixed Reality“. Системата се обръща към глобалния екип от експерти по смазочни продукти в Klüber Lubrication и свързва съответните специалисти дигитално с проблемите на място. Също така дава възможност на операторите на инсталации да включват други експерти (напр. от централата си) в технически одити.

Допълнителни сервизни услуги

Възможна следваща стъпка от инспекция на компонент може да бъде механична обработка от страна на нашите партньори от Novexa, които са специализирани в повторно профилиране на зъбни венци с най-висока точност, или дори инсталация на системата за наблюдение DALOG. DALOG е експерт в онлайн дистанционното наблюдение с цел за прогнозна и проактивна поддръжка.

С един поглед: Какво означава за Вас съвместната работа с Klüber Lubrication

 • Компонентите в сектори като тежката промишленост и производството на дървени плоскости са изложени на екстремни температури, огромни натоварвания, непрекъсната работа и прах. Повредите на машините са изключително скъпи, както поради разходите за ремонт, така и поради изгубеното производствено време. Използването на нашите специални смазочни продукти допринася за ефективно производство без прекъсвания.
 • Нашите коригиращи действия под формата на механична обработка, като шлайфане на профили или повторно профилиране, често пъти могат да елиминират необходимостта от подмяна на цели компоненти.
 • Remote Expert свързва специалистите на Klüber Lubrication дигитално с машини на отдалечени места или когато проблемите трябва да бъдат решени незабавно.
 • Нашата услуга предоставя достъп до глобалния ни екип от специалисти с експертни познания, повторно профилиране на зъбни колела от Novexa и онлайн мониторинг на състоянието от DALOG.
 • Предлагаме препоръки за по-нататъшни мерки (обработка и смазочни продукти).
   

Търсите дигитално решение за управление на смазочните материали? Разкажете на нашите експерти за Вашия проект. Ние сме тук, за да Ви помогнем!

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.