Специалните смазочни материали, използвани в производството на стомана, трябва да работят ефективно денонощно и при тежки експлоатационни условия. Ние разработваме специални смазочни материали за стоманодобивната промишленост, които отговарят на Вашите изисквания, като същевременно допринасят за увеличаване на експлоатационната готовност на съоръженията.

 • ✔	 Висока експлоатационна готовност на системата и дълги интервали за поддръжка

  ✔ Висока експлоатационна готовност на системата и дълги интервали за поддръжка

  Нашите смазочни материали са съобразени с конкретната област на приложение. Те спомагат за предотвратяване на корозия и износване. Това осигурява дълъг експлоатационен живот на Вашите системи.

 • ✔	Много висока производителност и дълъг експлоатационен живот

  ✔ Много висока производителност и дълъг експлоатационен живот

  Смазочните материали от Klüber Lubrication са с отлична мазилна способност, температурна устойчивост и устойчивост на стареене. Това позволява значително намаляване на престоите за ремонти и поддръжка.

 • ✔ Икономия на разходи

  Високоефективните смазочни материали Ви помагат да увеличите производителността и експлоатационната готовност с минимални престои. Машините стават по-надеждни, а експлоатационният им живот се удължава.

 • ✔ Експертно консултиране

  Нашите експерти предлагат измерима добавена стойност чрез комплексно обслужване и повече от 90-годишен експертен опит.

 • ✔ Количествени резултати

  Могат се определят количествено икономии на енергия в съответствие с ISO 50015 и IPMVP в подкрепа на системите за управление на енергията (напр. ISO 50001).

 • ✔ Устойчива оптимизация

  Нашето консултиране помага да постигнете Вашите цели за устойчивост. Повишаване на ефективността, намаляване на емисиите и разходите, спазване на екологичните стандарти.

Специални смазочни материали за целия стоманодобив

Стоманодобивните заводи трябва да възстановят високите си инвестиционни разходи чрез непрекъснато производство при минимални престои и спирания за техническо обслужване. Машините се нуждаят от висока експлоатационна готовност и надеждност за продължително време – все пак изискванията на високите температури и изключителните натоварвания, водата, парата и агресивната среда надвишават възможностите на стандартните смазочни материали.

За разлика от тях, нашата гама специални смазочни материали за целия стоманодобив има за цел да намали надеждно износването и да увеличи значително експлоатационния живот на компонентите, дори при най-тежките условия. Това повишава експлоатационната готовност и рентабилността на завода, като същевременно намалява консумацията и допринася за опазване на околната среда.

Специалните смазочни материали на Klüber Lubrication се използват на много места в стоманодобива, като областите на приложение и изискванията са толкова разнообразни, колкото са заводите и видовете оборудване:

 • Реверсивни клапани за коксови заводи
 • Пещ за непрекъснато отгряване
 • Линия за електролитно калайдисване (ETL)
 • Електростатичен филтър

Общ преглед: Продукти и точки на смазване при приложение в стоманодобива

 

 • По-висока ефективност
 • По-добра рентабилност
 • Намаляване на спиранията на производството; действителните и планираните производствени часове са почти или напълно еднакви
 • Удължени интервали на техническо обслужване
 • Намалено време за техническо обслужване
 • Удължен живот на машините с висока надеждност и експлоатационна готовност 

 

 

 • Гресите издържат на високи температури, без да се втвърдяват
 • Подобрена устойчивост
 • Повишена надеждност при високи температури
 • Спазване на нормативната уредба по отношение на безопасността и околната среда
 • По-малко загуби на смазочни материали
 • Производство и разпространение в цял свят на специални смазочни материали от Klüber Lubrication

Намаленият разход на смазочни материали допринася за по-устойчиво производство

Стремим се да сведем до минимум всички отрицателни въздействия върху околната среда; също така нашите смазочни материали и услуги Ви предлагат значителен потенциал за подобряване на устойчивостта и опазването на околната среда. Тези ползи са свързани с по-нисък разход на смазочни материали:

 • Намаление на емисиите на CO2: Сертифицирани сме съгласно „Международния протокол за измерване и удостоверяване на резултатите“ (IPMVP) и разпоредбите на „Организацията за оценка на енергийната ефективност“ (EVO)
 • Необходими са по-малко усилия и разходи за пречистване на отпадъчните води, по-лесно предотвратяване на замърсяване
 • По-подредена, по-чиста и по-безопасна работна среда с по-малко разливи
 • По-нисък разход на почистващи препарати и вода
 • По-малко разхищение на смазочни материали, по-малко отмиване на смазка от машините

Повишете производителността с нашите специални смазочни материали за машини за непрекъснато леене

Инсталациите за непрекъснато леене са сред най-критичните работни участъци в стоманодобивните заводи. Евентуално спиране или смяна на сегмент в тези инсталации поради неправилно смазване може да доведе до огромни производствени загуби или влошаване на качеството на плочите. Благодарение на нашия 90-годишен опит вече разполагаме с решения за над 80 различни машини за непрекъснато леене, като осигуряваме правилните смазки за повишаване на производителността. Например нашето смазочно масло Klüberplex HB 98-601 е синтетична смазка за тръбопроводи, изложени на високи температури:

По-дълъг живот на компонентите, тъй като тази нова грес винаги достига до лагера и осигурява по-добра защита при високи температури

 • Без склонност към втвърдяване дори при температури над 250 °C
 • Повишена производителност с по-малко непланирани смени на лагери 
 • Намален разход на смазка благодарение на оптималното нанасяне на продукта
 • Намаляване на разходите благодарение на удължените интервали между смазванията

Изтеглете нашата папка: Специални смазочни материали за машини за непрекъснато леене

Противодействайте на тежките условия с нашата специална грес за станове за горещо валцуване

Становете за горещо валцуване са подложени на високи натоварвания и удари, както и на замърсяване с вода, пара, котлен камък и масло за валцуване. Може да се използва ръчно или централизирано смазване. С експлоатационна температура от -10 до 160 °C греста Klüberplex BE 91-502 е подходяща за станове за горещо валцуване и осигурява редица ключови предимства:

 • Изключително прилепване върху метални повърхности
 • Отлични уплътняващи характеристики
 • Висока механична устойчивост
 • Запазва характеристиките си дори при високо съдържание на вода
 • Устойчивост на вода и пара
 • Удължава интервалите между смазванията
 • Необходими са по-малко интервенции в лагера
 • По-голяма защита срещу износване, която удължава производствените цикли и живота на лагерите
 • Безопасност за персонала, тъй като продуктът не съдържа опасни вещества или тежки метали

Където и да сте

Нашите експерти познават изискванията за преработка на руда, работа със стоманени изделия, непрекъснато леене и валцови мелници. Те ще Ви консултират лично, когато става дума за избор на подходящ смазочен материал, където и да сте. В допълнение към съществуващата широка гама, ние непрекъснато разработваме нови решения, обхващащи технически иновации от самото начало.

Нашето световно присъствие означава, че винаги имаме под ръка възможности за научноизследователска и развойна дейност, докато логистичното време, сложността и разходите са сведени до минимум.

 • Дългогодишен опит в хранително-вкусовата промишленост

  35 Дългогодишен опит в стоманодобивната промишленост

 • Държави с дъщерни дружества или партньори на Klüber Lubrication

  181 Държави с дъщерни дружества или партньори на Klüber Lubrication

 • Стендове за изпитвания на смазочни материали, свързани с приложението

  110 Стендове за изпитвания на смазочни материали, свързани с приложението

 • OEM одобрения

  1655 OEM одобрения

 • тона спестени емисии CO<sub>2</sub> за нашите клиенти през 2019 г.

  28000 тона спестени емисии CO2 за нашите клиенти през 2019 г.

 • Спестени MWh енергия за нашите клиенти през 2019 г.

  193000 Спестени MWh енергия за нашите клиенти през 2019 г.

Вашите ползи накратко:

 • По-висока ефективност

 • По-добра рентабилност

 • По-малко спиранията на производството

 • Удължени интервали на техническо обслужване

 • Удължен живот на машините с висока надеждност и експлоатационна готовност

 • Подобрена устойчивост

 • Спазване на нормативната уредба по отношение на безопасността и околната среда

 • По-малко загуби на смазочни материали

 • Производство и разпространение в цял свят на специални смазочни материали от Klüber Lubrication

 • Общ преглед: Продукти и точки на смазване при приложение в стоманодобива

  Научете повече

Тук ще намерите селекция от продукти на всички подсегменти за стоманодобивната промишленост

Свържете се с нас – останете конкурентоспособни

Търсите правилния специален смазочен материал за вашето приложение? Имате въпроси или се нуждаете от съвет за специално решение? Ние сме тук, за да Ви помогнем – разкажете на нашите експерти за Вашия проект!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.