Като работи на границите на възможното, Klüber Lubrication си сътрудничи с доставчиците на оригинално оборудване в текстилната промишленост. Благодарение на това сътрудничество е постигнато съществено подобрение в експлоатационния живот и ефективността на оборудването за производство на текстил заедно със значително намаляване на нуждите от поддръжка. Резултатът: по-висока ефективност и по-нисък разход на ценни ресурси. Като Ваш компетентен партньор в областта на промишления текстил, нашите технически инженери по продажбите гарантират Вашата конкурентоспособност като производител на текстил.

Накратко: съдействие за смазването в текстилната промишленост от Klüber Lubrication

 • Специални смазочни материали, съобразени с Вашите нужди: от преденето до апретирането - ние предлагаме решения, които най-добре отговарят на специфичните нужди от смазване на всеки компонент. Вашите изисквания са основата за избор на правилната смазка.
 • Непрекъснато обслужване, за да се гарантират оптимални резултати: специфичните изисквания на текстилната промишленост са отправна точка за нас при разработването и изпитването на специални смазочни материали. Нашите експерти разполагат с повече от 100 изпитвателни съоръжения – възможност, която е уникална в света на индустриалното смазване.
 • Иновативни услуги: освен нашите специални смазочни материали ние можем да Ви предложим и иновативни услуги. Те обхващат от измервания на енергията за повишаване на устойчивостта и рентабилността до автоматични дозатори за смазочни материали и много други.

Какви са предизвикателствата за текстилната промишленост?

Промяната във влажността на въздуха, колебанията в температурата и високите натоварвания са само част отпредизвикателствата пред текстилното производство. От друга страна текстилната промишленост желае да осъществява дейността си по устойчив начин, за да спазва предприемаческата си отговорност и да опазва околната среда. Смазочните материали, проектирани за нуждите на текстилната промишленост от Klüber Lubrication, допринасят за съответствието с тези изисквания, като осигуряват повишена производителност, която е част от плана за подобряване на устойчивостта при клиента.

Къде се използват смазочни материали в текстилната промишленост?

За нас смазочните материали са основен проектен елемент на текстилната промишленост. Те трябва да отговарят на изискванията на отделните компоненти, за да гарантират, че оптималните характеристики се постигат възможно най-ефективно. С нашите специални смазочни материали можем да обхванем целия производствен процес в текстилната промишленост, включително:

 • Предачни машини: отлична защита срещу корозия за лагери, предачни турбини, разчесващи валяци, предачни помпи и предачни дюзи
 • Плетачни машини: дълъг експлоатационен живот с минимални изисквания за поддръжка за игли и платини, плъзгащи релси и направляващи пръти
 • Тъкачни машини: по-дълги интервали между операциите по поддръжката благодарение на смазване в минимални количества на зъбни предавки, грайферни тъкачни станове и вериги
 • Апретурни машини: устойчивост на вода, пара киселинни и алкални разтвори за котли, търкалящи лагери, компенсатори и валяци
 • Сушилно-ширилни машини: по-малко остатъци благодарение на големия разделителен ефект върху веригите на конвейерите, регулиращите шпиндели, иглените планки и скобите

150% по-голяма производителност със смазочните материали за текстилната промишленост

Имайки за цел да допринесе значително за устойчивостта в текстилното производство, Klüber Lubrication разработи синтетично трансмисионно масло с характеристики, съобразени с изискванията на текстилните машини. Нашето синтетично трансмисионно масло увеличи производителността със 150% и в резултат на това интервалите за поддръжка се удължаха от 8 000 на 20 000 часа. Резултатът:

 • значително по-малка консумация на природни ресурси
 • ефективно и намалено количество използван материал
 • по-малко отпадъци
 • повишена безопасност на труда благодарение на по-ниска консумация на смазка
 • по-висока разходна ефективност за оператора

При използване на оптималната смазка за задачата устойчивостта и ефективността вървят ръка за ръка.

Подобрете устойчивостта в текстилната промишленост с Klüber Lubrication

Подобряването на ефективността и удължаването на експлоатационния живот на машините допринася за постигането на целите на устойчивостта на текстилната промишленост. Повече от 90 години изследваме и разработваме ефективни и надеждни пасти за решения за смазване за промишлени приложения, които отговарят на изискванията за устойчиво развитие на нашите клиенти.

Независимо от предизвикателствата, пред които се изправяте във Вашите текстилни съоръжения, ние се стремим да намерим оптималното решение за Вашите нужди с нашата програма KlüberEfficiencySupport - концепция за обслужване, която допринася за намаляване на разходите, консумацията и производствените загуби в производствените съоръжения. Тя може да Ви даде препоръки за подходящите стандартни продукти или продукти, изготвени в съответствие с Вашите индивидуални изисквания. Ако имате въпроси за това как може да Ви помогне нашата смазка, ще се радваме да Ви консултираме лично по всяко време.

Вашите предимства:

 • По-дълги сервизни интервали
 • Намалено време на престой и по-висока производителност
 • По-нисък риск от контакт между преждата или тъканта и смазката
 • Подкрепа от нашите експерти от цял ​​свят

Тук ще намерите селекция от продукти на всички подсегменти за текстилна индустрия

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.