Производството на фармацевтични продукти е обект на особено стриктни изисквания, тъй като там е от решаващо значение да се избегне замърсяването. Ето защо Вашият най-добър избор са специалните смазочни материали, които са регистрирани в H1, сертифицирани са по ISO 21469 и отговарят на изискванията на Комисията по храните.

Производството според изискванията на „Добрите производствени практики“ във фармацевтичната индустрия е стандарт. Ако по време на одит желаете да докажете съответствие с указанията за „Добри производствени практики“, е необходимо да имате сертифицирани продукти. Ето защо разработихме специални смазочни материали за фармацевтичната промишленост, които са регистрирани от Националната санитарна фондация (NSF) като продукти клас H1. Производствените съоръжения, които използваме за смазочни материали клас H1, са сертифицирани съгласно международния стандарт ISO 21469. По този начин нашите специални смазочни материали Ви подпомагат в изпълнението на указанията за „Добри производствени практики“ по целия свят. Със смазочните материали от клас H1, произведени от Klüber Lubrication, Вие може да бъдете спокойни при всеки извършван одит.

Използвайте смазочните материали по правилния начин – с KlüberMaintain

Знаете ли, че смазочните материали съставляват средно само един процент от общите оперативни разходи във фармацевтичната промишленост? И все пак, изненадващо е, че правилната система за управление на смазочни материали може да намали разходите Ви за енергия, труд и резервни части с много по-висок процент. KlüberMaintain KlüberMaintain е Вашият инструмент за оптимизиране на броя и селекцията от смазочни материали. Използването на KlüberMaintain води до съществено рационализиране на продуктите, като в същото време обединява обема на покупките и увеличава прозрачността при боравене със смазочни материали. Нашите високоефективни смазочни материали надеждно предпазват Вашите инсталации от износване и удължават интервалите на повторно смазване, намалявайки непланираната поддръжка.

Вашите ползи накратко:

  • За Вашия успех: Регистрираните смазочни материали от Klüber Lubrication с богата документация за качеството, Ви подпомагат при сертифициране.

  • Обединяване на обема на покупките поради опростяване процесите на инвентаризация при смазочните материали

  • Увеличена експлоатационна готовност на съоръженията и удължен експлоатационен живот на смазаните компоненти

Тук ще намерите селекция от продукти на всички подсегменти за фармацевтичната и козметична промишленост

Свържете се с нас

Бихте ли желали да научите повече за нашите специални смазочни материали за фармацевтичната индустрия или за KlüberMaintain? Тук ще намерите нашите данни за контакт.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.