За да сме сигурни, че предоставяме на клиентите информация, основана на достоверни факти относно характеристиките, ефективността и приложенията на смазочните материали, всички твърдения се предшестват от обстойни изпитвания. Ние знаем къде са силните ни страни, а това включва критичен преглед на собствените ни продукти.

Служителите на Klüber Lubrication са висококвалифицирани експерти в проверката на датата на производство на смазочните материали. Всеобхватното изпитвателно оборудване, което използваме в нашето седалище в Мюнхен, е сред най-добрите в индустрията. Ефективността на нашите специални смазочни материали се определя от комплексна система от резултати от изпитвания на модели с повишени натоварвания, изпитвания на компоненти или модули и накрая полеви изпитвания за специални приложения. Нашите инженери-анализатори поддържат тясно сътрудничество с клиентите и ще изпълняват специални изпитвания, поръчани от тях.

Използват се десетки различни тестови съоръжения и методи за изпитване, като осигуряват реалистична и достоверна представа за употребите и приложенията на почти всички наши продукти.

 

High temperature chain tester
Възпроизвеждане
SNR FEB 2 bearing grease tester
Възпроизвеждане
FZG four square gear oil tester
Възпроизвеждане

High temperature chain tester

SNR FEB 2 bearing grease tester

FZG four square gear oil tester

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.