Klüber Lubrication разработва технологии, които решително оформят бъдещия пазар на трибологични решения. За Klüber Lubrication иновация означава да се определят бъдещите тенденции и нуждите на пазарите и клиентите на ранен етап и да се превърнат събраните изводи в реални ценности за нашите потребители.

Иновациите в Klüber Lubrication обединяват хора, технологии и знания от различни отдели. Това ни позволява да генерираме идеи и да ги превръщаме в нови, иновативни продукти, услуги и области на дейност.

Нуждите на клиентите като движеща сила

Определяме нуждите на клиентите с голямо разбиране и се опитваме да им бъдем възможно най-полезни. Поради тази причина обединяваме знанията и опита на нашите експерти и на разширената външна мрежа. При инициатива, ръководена от компанията, нашите служители получават възможност бързо да разработят осъществими и изпитани бизнес концепции, за да създадат нови и обещаващи перспективи за нашите клиенти.

Повишена култура на иновации

Нашата култура на иновации се основава на няколко десетилетия опит като специалисти в областта на смазочните материали и задълбочено пълно и дълбоко разбиране на нуждите на нашите клиенти. Непрекъснато насърчаваме и подобряваме тази култура по много начини.

Нашите мениджъри и експерти разширяват знанията си, като използват нови методи и техники за иновации, за да определят и разберат пазарните нужди и да ги превърнат в добавена стойност за клиентите. В различни семинари подкрепяме служителите и клиентите да изпробват идеи и решения. Редовният обмен с външни фактори за иновации вдъхновява и подкрепя нашите дейности.

Повече от функционалност

Като стабилен партньор за нашите клиенти ние насърчаваме трибологичните технологии, които ще имат решаващо значение в бъдеще.

Интегрирането на нуждите на клиентите и тенденциите в нашите иновации се оказа успешно. Няколко примера:

  • Корпоративно предприемачество: С нашите курсове за обучение по различни методи като дизайн спринтове, лийн старт, дизайнерско мислене и бизнес модела Canvas служителите се научават да развиват и тестват концепции за иновации от предприемаческа гледна точка. Това прави служителите по-непредубедени и им помага да намерят и тестват възможни решения за нашите клиенти.
  • Хидросмазките на нашата новоразработена и новаторска технология, която използва водата като базово масло и по този начин осигурява по-голям пробег в е-мобилността.
  • Нашите продукти на основата на естествени масла като Klüberbio LG 39-700 отговарят на множество специфични за приложението очаквания. Освен това те помагат на нашите клиенти да спазват увеличаващите се екологични разпоредби.
  • При използване в комбинация с TPM-Services нашите продукти могат да помогнат на производителите и операторите на машини осезаемо да намалят консумацията на енергия и оперативните разходи, а оттам и натиска върху природните ресурси.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.