Износването и корозията на материалите в промишлените предприятия може сериозно да наруши производствените процеси и да доведе до значителна загуба на приходи. Изборът на правилното смазване решава ефективно тези проблеми и устойчиво оптимизира производствените процеси. Решението е високоефективните специализирани смазочни масла от Klüber Lubrication.

Накратко: смазочни масла от Klüber Lubrication

 • Многостранна ефективност за Вашето производство: наред с ефективното смазване, нашите смазочни масла правят възможно минимизирането на износването и триенето, осигуряват надеждна защита от корозия и разтварят наслояванията.
 • Висока ефективност: със смазочни масла Klüber постигате оптимални резултати дори при високи скорости, големи натоварвания и високи температури.
 • Добра съвместимост и стабилност: нашите смазочни масла се характеризират с много добра съвместимост с широка гама материали, както и с изключителна умокреща способност и ниски вариации във вискозитета при широк температурен диапазон.
 • Специални решения за индивидуални нужди: от смазочни масла за широк спектър от промишлени отрасли до повишена енергийна ефективност, ние предлагаме правилното решение на Вашия проблем.

Какво представляват смазочните масла за промишлена употреба?

Смазочните масла са високоефективни вещества, които намаляват механичното триене и износвана при използване в подходящия състав, подобно на смазочни греси. От чисто химична гледна точка смазочните масла са смеси, които се състоят основно от два компонента:

 • Базов компонент: Може да бъде базово масло или смес от различни базови масла в зависимост от желаните характеристики.
 • Отделни добавки: Броят и подборът на добавките е различен в зависимост от желаните характеристики на смазочното масло.

Предимства на масленото смазване

 

 • Намаляване на триенето и износването: смазочните масла образуват стабилен течен филм, който защитава повърхностите на триещите се тела.
 • Премахване на топлината (охлаждане): подходящото смазочно масло лесно може да премахне топлината от триене, която възниква при работата на машините. Ефективното смазочно масло се разлага съвсем слабо при термично натоварване, което позволява продължителна работа.
 • Ефективно смазване на слабо достъпни точки: смазочните масла имат добра течливост (вискозитет). Това означава, че могат да достигат и до трудно достъпни точки на смазване, например във вериги.
 • Полезни свойства по отношение на остатъци: специфична особеност на ефективните смазочни масла е, че могат да разтварят замърсявания от високи температури и големи натоварвания. Смазочните масла с ниска естествена склонност към образуване на остатъци са оптималния вариант в такива случаи.

Правилният смазочен материал за Вашите изисквания

Смазочните масла осигуряват ефективна и продължителна работа при най-различни приложения. Те се използват широко в следните области на приложение и могат да предложат висока производителност и да допринесат за рентабилността на предприятието.

Редукторите от всички класове мощност трябва да подават повече мощност в по-компактен размер и при по-ниско тегло, да са устойчиви на износване и изтриване и да издържат на високи температури на редуктора. По-високите работни температури се отразяват негативно на експлоатационния живот на редукторите и конвенционалните смазочни материали.

Високоефективните трансмисионни масла от Klüber Lubrication допринасят за по-ниско износване и повишават ефективността, като по този начин намаляват разходите за експлоатация и поддръжка. Те осигуряват защита срещу изтриване и микропитинг, и ефективно допринасят за предотвратяване повреждането на зъбите на колелата и преждевременното излизане от строя на редуктора.

Предлагаме и екологични и биоразградими масла, които допълнително допринасят за устойчивото управление на технологичните процеси.

Нашите смазочни масла се предлагат със стандартен вискозитет от ISO VG 32 до 1500 в зависимост от приложението и се използват в редица промишлени приложения

Избрани смазочни масла за синтеровани лагери:

Зашеметяващо високи скорости, екстремни температурни амплитуди от –180 до +450 0С и влиянието на агресивни среди са типичните неблагоприятни условия, при които плъзгащите лагери трябва да функционират надеждно.

Правилното смазване на плъзгащите лагери допринася за гладко протичане на процесите, като повишава устойчивостта на износване, защитата от корозия и работния капацитет, което удължава експлоатационния живот. Богатата продуктова линия на Klüber Lubrication с висококачествени специални смазочни материали напълно отговаря на изискванията на съвременното смазване на плъзгащи лагери.

Избрани смазочни масла за синтеровани лагери:

Металокерамичните плъзгащи лагери се използват широко в електромотори и вентилатори вместо търкалящи или пластмасови лагери. Те се характеризират с много плавен ход, липса на поддръжка или техническо обслужване, дълъг експлоатационен живот и висока икономическа ефективност.

Всяко от нашите смазочни масла за синтеровани лагери има определени предимства при различни условия, например:

 • ниско самонагряване при високи скорости, което подобрява устойчивостта на стареене на смазочния материал и заедно с намаленото износване при стартиране и високата термична стабилност удължава полезния живот на лагерите
 • надеждно нискотемпературно поведение за предотвратяване на скърцане, предизвикано от студ
 • надеждна работа на микродвигатели с ниска мощност на задвижване благодарение на ниския момент на триене

Избрани смазочни масла за синтеровани лагери:

Често пъти се налага верижните предавки да работят надеждно при тежки експлоатационни условия: влага, изложени на други работни среди, или при високи, ниски или вариращи температури. Смазочното масло, наред с други неща, трябва да прониква особено добре във всяко отделно звено на веригата и да осигури надеждно смазване.

Нашите специализирани смазки увеличават експлоатационния живот на Вашите вериги дори при високи температури и намаляват разходите за поддръжка. Нашите високотемпературни масла за смазване на вериги и ремъци имат и изключителната способност да разтварят остатъци, образувани по време на производствения процес.

Избрани смазочни масла за вериги:

Компресорите трябва да издържат на много високи скорости, температури и налягания и да работят надеждно с минимален престой. Потребността от енергия за генериране на сгъстен въздух също е значителна.

За всички видове въздушни компресори - ротационни, винтови или бутални - окисляването и температурната стабилност на смазочното масло в компресора са от решаващо значение. Благодарение на устойчивостта си на окисляване и на високи температури компресорните масла от Klüber Lubrication ефективно удължават интервалите за поддръжка, намаляват разходите и позволяват надеждна работа на въздушните компресори. Напълно синтетичните компресорни масла допринасят и за значително намаляване на разходите за енергия.

Избрани смазочни масла за въздушни компресори:

Стабилността на съответното компресорно масло е от решаващо значение при изпомпването на природен газ или технологични газове. В сравнение с минералните и конвенционалните масла нашите синтетични компресорни масла са устойчиви на разреждане и абсорбция на въглеводородни газове. Това означава, че вискозитетът остава стабилен и се минимизира износването и триенето. Освен това нашите масла за газови компресори осигуряват особено надеждна защита срещу корозия от агресивни среди, например водороден сулфид.

Избрани смазочни масла за газови компресори:

Охлаждането е енергоемък процес. На хладилните компресори например се дължи голяма част от потреблението на енергия в хранително-вкусовата промишленост. Високоефективните компресорни масла от Klüber Lubrication позволяват да намалите разходите за енергия и да повишите експлоатационната надеждност на Вашето предприятие. Благодарение на значително по-ниското съдържание на сяра нашите масла за хладилни компресори не реагират така силно с хладилни агенти (напр. амоняк). В резултат на това филтрите и влагоотделителите се запазват по-чисти и топлината се отстранява по-ефективно.

Избрани масла за хладилни компресори:

В автомобилната промишленост смазочните масла PFPE са от съществено значение за производството и услугите, за да предложат на клиентите оптимално впечатление от шофирането:

 • PFPE масла намаляват дразнещите шумове в точките на триене, например в арматурни табла, подлакътници или седалки.
 • Като намаляват скокообразните движения (“stick-slip“), те улесняват използването на облегалки за глава, както и на регулаторите и функции за комфорт, например държачи за чаши, дисплеи или регулатори на седалките.
 • Освен това PFPE маслата са с неутрален мирис и изключителна съвместимост на материалите с най-често използваните пластмаси и еластомери.

Това осигурява на производителите на автомобили свободен избор от комбинации от материали за салона на превозните средства. С нашите PFPE масла можете оптимално да удовлетворите потребителските изисквания за комфорт в салона на превозното средство. Друга полза за Вас са по-ниските разходи за рекламации, както и защита от загуба на репутация или скъпа преработка.

Избрани смазочни масла за автомобилната промишленост:

Намаляването на разходите за енергия и преминаването към по-устойчиво производство са от първостепенно значение в текстилната промишленост. Текстилните машини се състоят от много сложни и фини компоненти, а смазочните масла значително допринасят за повишаването на ефективността в производството и техническото обслужване. Например оптималната защита от износване чрез специални смазочни масла осигурява значително по-дълъг експлоатационен живот на бримкообразуващите елементи. Нашите смазочни масла се отличават и с добра измиваемост, което предполага използване на по-малко миещи препарати в производството, като позволява да намалите разходите и да сведете до минимум въздействието върху околната среда.

Също така изпълняваме специални изисквания в текстилния сектор. Нашите смазочни масла например са особено съвместими с еластанови влакна и електронни компоненти, например пиезо елементи.

Избрани смазочни масла за текстилната промишленост:

По-конкретно в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост изискванията към смазочните масла са особено взискателни. Смазката не само трябва да минимизира триенето и износването, но и да отговаря на нарастващите изисквания за безопасност на произвежданите храни.

Klüber Lubrication има водеща роля в тази област и от много години подкрепя регистрацията на смазочните материали от NSF Клас H1. Ние също така доставяме на нашите клиенти в цял свят смазочни материали за хранителни цели от сертифицирани по ISO 21469 заводи и изпълняваме стандарти за халал и кашер.

Избрани смазочни масла за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост:

Смазочни масла от Klüber Lubrication: ефикасни решения за индивидуални нужди

Ако имате въпроси относно възможните приложения на нашите смазочни масла, ще се радваме да Ви консултираме лично по всяко време.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.