Фотоволтаици - Klüber Lubrication Мексико постигна следващото ниво на устойчивост

На покрива на производственото и складово хале на Klüber Lubrication Мексико придобива форма новаторски проект за устойчивост, който драстично намалява емисиите.

Обектът в Керетаро осигурява идеалните условия

The Querétaro site provides ideal conditions

Нашият производствен обект в Мексико произвежда собствена устойчива електроенергия от фотоволтаична система с размер 2 800 кв.м. Причините за инсталирането на системата в KLMEX са много. Една от тях е местният климат: в този регион слънцето грее средно 7,7 часа дневно и облаците са рядкост, т.е. идеални условия за използване на фотоволтаична система.

Използвайки силата на слънцето

Още през 2013 г. ръководителят на проекта и инженер-химик Луис Веласкес предложи идеята за инсталиране на фотоволтаична система в KLMEX. Луис Веласкес, отговорник по здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда на обекта в Мексико, представи идеите си на Регионалната среща по здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда (HSE) на Klüber Lubrication през 2014 г. Той срещна голямо одобрение.

Проектът беше започнал да се оформя, когато Луис Веласкес откри подходящ доставчик и сравни различни технически решения и техните технически възможности. Тогава той разработи цялостна концепция, осигуряваща снабдяването с около 80% от електроенергията, от която се нуждае KL Mexico.

Повишаване на информираността относно устойчивото развитие

Фотоволтаичните системи все още бяха рядкост в мексиканските заводи. От общо 130 фирми в Промишления парк на Керетаро само нашият обект в Мексико и още една компания разполагат със система от този вид. За нас е важно да повишим информираността за алтернативни енергийни ресурси.

Затова всеки клиент, който влезе в приемната зона на обекта, може веднага да прочете на екран най-важните факти за нашето екологично енергоснабдяване: например за намалението на емисиите на CO2, което възлиза на повече от 200 тона годишно. Това количество съответства на емисиите, отделяни от 100 леки автомобила за една година. В математически смисъл това трябва да се компенсира от около 13 000 дървета.

Актуалността на проекта се потвърждава от отзиви на клиенти

„Някои клиенти желаят да знаят как обхващаме устойчивостта", споделя Васкес. Интересът на клиентите дава допълнителен стимул за предприемане на благоприятни за климата мерки.

Вижте и следните проекти за допълнителна информация относно нашия принос за устойчивостта:

Зелена енергия
Екологичната устойчивост играе важна роля и в нашите обекти в Австрия, които се снабдяват с регионална зелена енергия в интерес на околната среда и климата.

E-мобилност
За превозите между нашето седалище в Мюнхен и нашия логистичен център в Майзах в бъдеще ще използваме зелената енергия на електрически автомобили.

InterCement
Примерът на нашия клиент InterCement в Бразилия показва как специалните смазочни материали могат драстично да опазят климата, като същевременно намаляват разходите.

Вятърна енергия
Научете как специалните смазочни материали подобряват ефективността на инсталациите и максимизират добива на електричество от вятърна енергия.

Повече подробности за положителните ефекти от нашите дейности тук Доклад за устойчивостта на Klüber Lubrication.

Да обединим сили за по-благоприятна за климата среда

Като използваме алтернативни енергийни източници ние допринасяме за опазване на климата. Като избирате Klüber Lubrication Вие допринасяте за по-екологична икономика.

Свържете се с нас

Ако желаете да получите допълнителна информация или квалифицирана индивидуална консултация в съответствие с Вашите изисквания и нужди, очакваме Вашата обратна връзка!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.