Произвежданите от Klüber Lubrication високоефективни компресорни масла осигуряват по-висока степен на сигурност и по-дълъг експлоатационен живот на буталните, винтови или ротационни компресори, като едновременно с това допринасят за увеличаване на интервалите за смяна на маслото и повишена ефективност.

Смазочните материали трябва да докажат свойствата си под налягане: Смазочните материали на Klüber подпомагат буталните, винтови или ротационни компресори да постигнат висока степен на надеждност и дълготрайност при експлоатация. Високата степен на защита от износване, ниската зависимост на вискозитета от температурата, намаленото образуване на утайка, минималната тенденция на карбонизация и добрата способност за разделяне на водата, допринасят за по-високата ефективност и икономия на разходи при удължени интервали за смяна на маслото. Нашите компресорни масла преодоляват допълнителни изисквания, когато се използват във въздух, технологичен газ или хладилни компресори: Това е гаранция, че компресираният въздух не съдържа масло и че е съвместим с технологичния газ или хладилен агент.

Проверка на състоянието на маслото с комплекта Т.A.N.

Комплектът Summit T.A.N. е разработен от Klüber Lubrication за бърз анализ на състоянието на компресорното масло, извършван на място. Той служи за определяне на числото за неутрализацията на смазочния материал с цел анализ стадия на стареене. Смяна на маслото е необходима, само ако то не е годно за употреба занапред, в резултат на което ще се оптимизират интервалите на смяна и ще се спестят разходи.

Тук ще намерите селекция от продукти на всички основни приложения за компресори

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.