Абразивното замърсяване, екстремните температури, вибрациите и изключително високите товари непрекъснато разрушават оборудването Ви ден след ден. Нашите минерални смазочни материали са щитът, който предпазва Вашето оборудване и осигурява по-добра надеждност на машината.

Специалните смазочни материали, разработени от Klüber Lubrication, са предназначени за стационарна обработка и мобилно оборудване, използвано както за повърхностни, така и за подземни операции. За да обслужваме и двата сектора перфектно, ние стартирахме две серии:

  • M-series: оборудване за обработка (стационарно), например, трошачки, мелници, ролкови преси
  • P-series: мобилно оборудване, например, камиони, механични лопати, драглайни

В мината производството на минерали е денонощно. Следователно компонентите като лагери, щифтове, втулки, въжета и зъбни колела във Вашите мелници, механични лопати или камиони непрекъснато се износват. Изборът на подходящия смазочен материал е от съществено значение. Грешният избор на смазочен материал може да доведе до преждевременна повреда на компонент, а в най-лошия случай и до прекъсване на производствения цикъл, което пък води до високи разходи за поддръжка и финансови загуби.

Безопасно добиване на природни ресурси

Безопасността на първо място е правило, което важи за минното дело, но и за Klüber Lubrication. Корозиралите телени въжета или недостатъчните хидравлични масла могат да причинят сериозни инциденти. Ние сме тук, за да Ви помогнем в избора на подходящите продукти като негорими хидравлични масла или смазочни материали, предотвратяващи корозията по телените въжета.
 

Устойчиво, екологично добиване на природни ресурси

Нашата цел е да предложим екосъобразни смазочни материали без загуба на производителността в сравнение с обикновените смазочни технологии. Ние използвахме минно-добивните, горските, селскостопанските и извънредно строгите изисквания на морската индустрия за отправна точка. Водейки се от това, разработихме продуктовите линии Klübersustain и Klüberbio.

Където е минното дело, там сме и ние

Където и да се извършва добив – ние сме там. Ние присъстваме на всички континенти и във всички големи минни региони, в много страни с местни производствени мощности, обслужващ персонал и понякога дори отдели за научноизследователска и развойна дейност. Нашето продуктово портфолио е достъпно в световен мащаб навсякъде, където вашето минно съоръжение го изисква.

KlüberEfficiencySupport – експертни познания за Вашите съоръжения

В минния сектор всяка една оптимизация ще повлияе на Вашия марж. Ние се грижим за поддръжката на Вашите съоръжения на открито и заедно с Вас разработваме индивидуални концепции.

Високоефективни смазочни материали за намаляване на производствените разходи

High-performance lubricants for reduced production costs

С подходящия смазочен материал Вие можете да удължите живота на смазаните компоненти и да увеличите непрекъснатостта на работата на машините си. По този начин намаленото потребление на смазочен материал и енергия оказват положително влияние върху оперативните Ви разходи.

Mining industry: Leverage our know-how to solve your challenges
Възпроизвеждане
Mine for efficiency - Speciality lubricants for the mining industry
Възпроизвеждане

Минна промишленост: Използваме нашето ноу-хау да решаваме Вашите проблеми

Ефективност - Специални смазочни материали за минната промишленост

Вашите ползи накратко:

  • надеждна защита от износване при високи натоварвания

  • по-ниска консумация на смазочен материал и намалени разходи за енергия

  • разработване на специални продукти в сътрудничество с водещи производители на оригинално минно оборудване

  • биоразградими смазочни материали, предлагащи висока производителност

  • Ефективен минодобив, специални смазочни материали за Вашето мобилно и технологично минно оборудване Защита от износване, удължен експлоатационен живот на компонентите и минимални загуби на енергия със смазочните материали на Klüber Lubrication.

    Overview: products and lubrication points

Тук ще намерите селекция от продукти на всички подсегменти за минната промишленост

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.