Независимо дали като предизвикват фретинг корозия, „stick-slip“ или задиряне: трудните условия на производство могат да окажат неблагоприятно въздействие върху частите на машините и да причинят значително износване, което често води до скъпи ремонти. Можете да противодействате на тези проблеми с пастите за монтаж на Klüber Lubrication. Нашите пасти допринасят за удължаване на живота на Вашите компоненти, като осигуряват надеждна и ефективна защита дори при най-екстремни условия.

Накратко: пасти за монтаж на Klüber Lubrication

  • Висока ефективност при най-екстремните условия: например при високи температури до 1200°C или изключително високи натоварвания на натиск
  • Ефективна помощ по време на монтаж: например в неподвижни съединения или съединения с подвижна връзка
  • Надеждна защита: срещу трибокорозия, фретинг корозия или „stick-slip“ ефект
  • Висококачествени решения: компетентност и експертни знания, базирани на 90 години изследвания и опит

Какво представляват промишлените пасти за монтаж?

Пастите за монтаж са подобни на грес смазки с високо съдържание на твърдо смазочно вещество. Те образуват високоефективен смазочен филм, който сигурно разделя частите една от друга, дори при най-трудните условия, и осигурява дълготрайна защита на компонентите. Благодарение на отличната им термична стабилност те осигуряват изключителна ефективност, дори при много високи температури.

Ползите от смазочните пасти и пастите за монтаж:

Пастите за монтаж се препоръчват особено в ситуации, при които точките на триене са изложени на тежки условия. Те са предпочитаният избор в ситуации, изискващи висока товароносимост, специални характеристики за работа без смазка или трайна устойчивост на средата.

Ползи от пастите за монтаж

  • Ефективна защита срещу най-различни рискове от изтъркване като трибокорозия, задиряне, износване и фретинг корозия
  • Висока ефективност както при нормални, така и при високи температури
  • Надеждна работа при големи сили в болтови съединения
  • Без неравномерни скокообразни движения при високо повърхностно налягане и ниска скорост
  • Подпомагане на подготвителните процеси в най-различни машини и компоненти

Правилната паста за монтаж за Вашите индивидуални нужди

Изборът на точната паста за монтаж винаги зависи от целта и приложението на процеса, към който се прилага. Тези фактори определят коя индустриална паста за монтаж ще подпомогне най-добре Вашето производство и ще постигне оптимални резултати.

Износването от триене и фретинг корозията представляват изключително голям риск за промишлените машини и съоръжения и могат сериозно да нарушат цели производствени процеси. За да се повиши дълготрайността на машините, имате нужда от оптималната паста за монтаж, която осигурява безпроблемни производствени процеси. С нашите специални пасти можете да постигнете постоянни сили на предварително напрягане, което улеснява монтажа на болтовите съединения. В същото време те улесняват отвиването на болтовете в случай на необходимост, дори при условия на екстремно термично натоварване.

Патронниците и водачите на машината също могат да се смажат надеждно с нашите специални пасти, за да се подобри стартирането и подготовката на компонентите и машините.

Избрани пасти за монтаж за машиностроенето и изграждането на инсталации:

Поради високите натоварвания върху компонентите в автомобилния сектор надеждните и стабилни пасти за монтаж са абсолютно необходими за осигуряване на функционалност и дълготрайност на превозното средство. Оптимизирайте производствения процес с пасти за монтаж, които предлагат отлична устойчивост на температура и налягане, в съчетание с оптимални характеристики на плъзгане. Освен това предлагаме пасти за монтаж, които са идеални за употреба с промишлени инструменти в автомобилното производство.

Избрани смазочни пасти за автомобилния сектор:

За специалните изисквания на хранително-вкусовата промишленост изключителната сила на прилепване е само един от решаващите критерии за избор на правилната паста за монтаж. Абсолютно необходимо е да се минимизира риска в случай на случаен контакт с храна. Ние удовлетворяваме тази потребност с нашите пасти за монтаж или високотемпературни пасти, които са регистрирани по NSF клас H1, за повишаване на безопасността на производствения процес.

Избрани смазочни пасти за хранително-вкусовата промишленост:

Оптимизирайте производството с пасти за монтаж от Klüber Lubrication

Ако имате въпроси относно възможните приложения на нашите пасти за монтаж, ще се радваме да Ви консултираме лично по всяко време.

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.