Като водещ специалист в света по високоефективни смазочни вещества и смазочни системи сме отворени за доставчици от световен клас, които споделят нашите стандарти за качество, устойчиво развитие и иновации. Нашите доставчици играят критична роля в усилията ни да предоставяме висококачествени решения за смазване и услуги на нашите клиенти. Този преглед е предназначен да ви даде задълбочени познания за нашите очаквания и изисквания към нашите доставчици.

Нашата философия: партньорство и качество

Ние в Klüber Lubrication ценим важността на дългосрочното сътрудничество. Вярваме, че само тясното сътрудничество с нашите доставчици може да гарантира първокласни продукти и услуги. Качеството е от най-висок приоритет и очакваме да отговорим на най-високите стандарти за качество и надеждност.

Нашите очаквания към доставчиците

За да станете доставчик на Klüber Lubrication Munich, трябва да отговаряте на определени критерии. Търсим доставчици, които:

предлагат качество: очакваме продукти и услуги с най-високо качество, които отговарят на нашите високи стандарти.

са надеждни: своевременните доставки и постоянната достъпност са от критично значение за нашата верига на доставките.

работят устойчиво: екологичните и социални отговорности са важни за нас.

насърчават иновациите: ценим доставчиците, които непрестанно търсят иновативни решения за постигане на нашите общи цели.

Как да станете доставчик на Klüber Lubrication

За да станете доставчик на Klüber Lubrication, трябва да изпълните строгите ни изисквания в областта на качеството, опазването на околната среда, етиката и иновациите. Поставяме голямо ударение върху устойчивото развитие и социалната отговорност и очакваме нашите доставчици да внедрят тези принципи в своите бизнес дейности.

Ако смятате, че компанията Ви отговаря на изискванията и ценностите на Klüber Lubrication и се интересувате как да станете наш доставчик, Ви каним да кандидатствате. Посетете нашата страница Supplier Portal (Портал за доставчици) за повече информация и подробности относно процеса на кандидатстване.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.