Ефективността на нашите доставчици допринася значително за нашия успех. И сега, и преди разчитаме на партньори, които реагират бързо, гъвкави са и не спират да се развиват.

Така можем да започнем бъдещи проекти заедно, непрекъснато да разширяваме границите, да определяме нови стандарти и да вдъхновяваме нашите клиенти.

Портал за доставчици

за доставчици на химически суровини, опаковъчни материали и услуги за пълнене

Интересувате ли се от сътрудничество с Klüber Lubrication? Предлагате химически суровини или опаковъчни материали? Моля, регистрирайте се в нашия портал за доставчици „Първоначална регистрация за нови доставчици“. Ще намерите тук подробни указания за регистрацията и използването на нашия портал за доставчици.

Вече регистрираните доставчици могат лесно да влязат оттук: „Вход за регистрирани доставчици”

Обърнете внимание: Към момента компаниите на Klüber Lubrication в Европа, Турция, Китай и САЩ работят с нашия портал за доставчици. Производствените компании във всички останали региони ще бъдат включени постепенно.

Вход за регистрирани доставчици Първоначална регистрация за нови доставчици Ръководство за портала за доставчици

Информация за доставчици

Какво очакваме от Вас освен продукти и услуги, които да се доставят в договорените количества и на договорената дата? С нашите „указания“ и допълнителните документи желаем да Ви дадем обща представа за това какво е важно за нашето сътрудничество. Всъщност честно и успешно сътрудничество е възможно, само ако двете страни съдействат за това.

Повечето от нашата информация се отнася за всички компании на Klüber Lubrication. Когато има различия, например в Общите условия за закупуване, ще намерите информацията посочена за отделните компании на Klüber Lubrication.

Указател: Информация за доставчиците на Klüber Lubrication
Насоки за качество, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд
Етични стандарти за доставчици
Оценяване на доставчиците

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.