All mechanical components require special lubricants: ball bearings, gears, chains, valves, screws and linear guideways. The lubricants used have to meet both the requirements specific to the individual components and those of their various fields of application.Всички механични компоненти като сачмени лагери, зъбни предавки, вериги, клапани, винтове и линейни водачи изискват специални смазочни материали. Използваните смазочни материали трябва да отговарят както на специфичните изисквания на отделните компоненти, така и на различните области на приложение.

Изискванията към смазочните материали относно търкалящите лагери, например, могат да се различават значително. Вероятно е те да трябва да са съвместими с различни материали, от които са произведени лагерите, като например стомана, керамика или пластмаса. Също така е възможно да трябва да са устойчиви на вода, високи или ниски температури, или да са подходящи за високи скорости или натоварвания. Добавете условията, които се срещат в толкова разнообразни отрасли като хранително-вкусовата, фармацевтичната и текстилната промишленост, и ще получите набор от изисквания, които обикновено се изпълняват от специалните смазочни материали от Klüber Lubrication.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.