Едноточкови дозатори за смазочни материали

Автоматичният едноточков дозатор е прикрепен към една точка (смазочна дюза) и непрекъснато я снабдява с правилното количество масло или грес. Особено в областта на производството на инструменти, машиностроенето или производството на автомобили това гарантира дългосрочно снабдяване на определена точка с достатъчно количество смазка.

Klübermatic FLEX - компактният и гъвкав блок за смазване

Klübermatic FLEX

Klübermatic FLEX е компактен блок за смазване, готов за употреба. Може да се използва за различни приложения при температури между -20 °C и +60 °C. Интервалът на смазване може да бъде избран на месечна база между 1 и 12 месеца.

Електронно контролирана химична реакция генерира налягане, което осигурява непрекъснато снабдяване с нов смазочен материал в точката за смазване на предопределени интервали. Klübermatic FLEX се предлага в обем от 60 см³ и 125 см³.

Klübermatic NOVA - независима от температурата електрохимична система за смазване

Klübermatic NOVA може да се използва за всякакви приложения при температури между -20 °C и +60 °C.

С натискане на бутона на контролния блок на Klübermatic NOVA може да се настрои времето за изпразване в диапазон от 1 до 12 месеца. След това контролният блок ще изчисли количеството газ, необходимо за постоянното и надеждно освобождаване на смазочните материали през това време, като се има предвид температурата на околната среда. Klübermatic NOVA се състои от контролен блок за многократна употреба, LC блок (LC = lubricant canister, съд със смазочен материал) с вграден вентил за задържане на маслото, с вместимост 125 см3 грес или масло и защитен капак.

Klübermatic STAR VARIO - прецизност на смазката, независеща от температурата

Klübermatic STAR VARIO е напълно автоматична система и работи независимо от температурата на околната среда. Системата освобождава смазочен материал с максимална точност в рамките на 1 до 12 месеца.

Тя се състои от електромеханично задвижващо устройство с LCD дисплей с управление чрез натискане на бутони, съд за смазочен материал с вместимост от 250, 120 или 60 см³ и комплект батерии. Функционалното състояние на системата може да бъде наблюдавано отстрани чрез LED светлини, което Ви позволява бързо да забележите, ако съдът със смазочен материал е празен или не работи и да отстраните проблема незабавно.

Klübermatic STAR CONTROL - Индивидуално автоматично повторно смазване чрез външен контрол

Klübermatic STAR CONTROL доставя на точката за смазване масло или грес веднага при стартиране, осигурявайки постоянна, точна и независима от температурата смазка.

Klübermatic STAR CONTROL доставя на точката за смазване масло или грес веднага при стартиране, осигурявайки постоянна, точна и независима от температурата смазка. Klübermatic STAR CONTROL се захранва директно от машината, към която е свързан и може да бъде свързан също към нейния логически програмируем контролер (PLC) за управление и мониторинг. Докато е включен в захранването, Klübermatic STAR CONTROL автоматично изпуска определено количество смазка. Съдът за смазочен материал (LC) е наличен с вместимост от 60 см³, 120 см³ или 250 см³.

Свържете се с нас

Очакваме вашето запитване!

За допълнителна информация относно обработката на вашите данни чрез формуляра за контакт вижте нашата Декларация за поверителност.