การบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยการใช้แอพพลิเคฃั่น EfficiencyManager

คุณเคยสับสนหรือไม่ว่า ถึงรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรหรือยัง มีเครื่องจักรเครื่องไหนบ้างที่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไปพร้อมๆกัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า น้ำมันและจารบีที่ใช้งานพร้อมใช้งานหรือไม่ ขณะเดียวกัน เราสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและจารบีผิดตัวได้อย่างไรภายในพื้นที่การจัดเก็บที่จำกัด ด้วยระบบดิจิทัลเซอร์วิสของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เรามีคำตอบเหล่านี้ให้กับคุณ เพื่อให้งานบำรุงรักษาของคุณโปร่งใส มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง เครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องมีการบำรุงรักษาจะถูกเก็บข้อมูลภายใต้ระบบดิจิทัล แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า EfficiencyManager ซึ่งจะช่วยในงานบำรุงรักษาและงานหล่อลื่นของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น EfficiencyManager จะเป็นฐานข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ผู้จัดการโรงงาน และคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้งานบำรุงรักษา มีระบบที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง ยิ่งไปกว่านั้นจะช่วยให้การส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมงานมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดเก็บที่รองรับงานตรวจสอบ (Audits) อย่างสะดวกและง่ายดาย

การบริการที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระการบริหารงานซ่อมบำรุงของคุณ

Maintenance-Management

ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ช่วยออกแบบตารางการใช้น้ำมันหล่อลื่นเฉพาะโรงงานของคุณ ซึ่งจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงการทำงานต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยลดประเภทของน้ำมันหล่อลื่นในโรงงานของคุณให้น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้น้ำมันและจาระบีหล่อลื่นผิดและทำให้มีจำนวนสินค้าคงคลังน้อยลง
 • ใช้น้ำมันหล่อลื่นในปริมาณเหมาะสม เพื่อช่วยความสะอาดของพื้นที่
 • ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดของเสียและการปนเปื้อน
 • วางแผนรอบงานบำรุงรักษาที่เหมาะสม
 • วางแผนการใช้งานที่เหมาะสม
 • การปรับปรุงเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานของเครื่องจักรขณะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะช่วยวางแผนและวัดผลเพื่อปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษาแบบ TPM (Total Productive Maintenance) อาทิ การบำรุงรักษา การฝึกอบรม การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

การบริหารงานซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพด้วย EfficiencyManager

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ขอนำเสนอซอฟท์แวร์ เพื่อตอบโจทย์ในการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา แพลตฟอร์มนี้ที่มีชื่อว่า EfficiencyManager สามารถใช้ในการควบคุมงานบำรุงรักษา  การจัดเก็บข้อมูล และติดตามงานน้ำมันหล่อลื่นในการผลิตของคุณ เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และงานบำรุงรักษาทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ประโยช์ที่คุณจะได้รับ:

 • ช่วยเก็บรักษาข้อมูลในระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างกระบวนการที่เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส มีการวางแผนที่ชัดเจนและเอกสารรองรับ
 • สนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit): สนับสนุนระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้งานตรวจสอบทำได้สะดวก
 • ออกแบบการใช้น้ำมันหล่อลื่น และจุดหล่อลื่นในโรงงานของคุณโดยเฉพาะ
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างโปร่งใส สำหรับงานบำรุงรักษา
 • ช่วยเรื่องความยั่งยืนโดยการลดปริมาณน้ำมันหล่อลื่นและยืดอายุรอบการบำรุงรักษา เพื่อให้มั่นใจว่า ประหยัด/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในระยะยาว
ดำเนินการต่อ

น้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้องและถูกจุดการใช้งาน

Label

ระบบการติดฉลากด้วยมาตรฐานเดียวกันช่วยให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละจุดหล่อลื่น ภาชนะบรรจุ สถานที่จัดเก็บ และเครื่องมือในการใช้งาน ช่วยลดความสูญเสียจากการใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ที่ใช้ฉลากบ่งบอกชื่อน้ำมันและจารบีฟู้ดเกรด ติดบนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ถูกต้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ พบได้ในแอปพลิเคชั่น MyKlüber

MyKlüber

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น สามารถพบได้ในแอปพลิเคชั่น MyKlüber

 • อายุผลิตภัณฑ์, รายละเอียดผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย, ใบรับรองมาตรฐาน FDA H1, Kosher และ Halal
 • เพียงสแกน QR Code  ที่อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ คุณก็จะได้รับข้อมูลปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหล่อลื่นได้ทันที

เปลี่ยนมาใช้ชุดเติมน้ำมันและจารบีในแบบอัตโนมัติที่แม่นยำ สำหรับจุดที่ต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำ

Klubermatic

ด้วยการเติมน้ำมันหล่อลื่นมีทั้งต้นทุนเวลา และมีโอกาสผิดพลาดได้ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่นช่วยคุณให้มีการเติมน้ำมันหล่อลื่นแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ที่แม่นยำ – เรายังมีบริการคำปรึกษา การออกแบบ และช่วยเหลือในระหว่างการใช้งานชุดอุปกรณ์ Klübermatic ของเราซึ่งมีทั้งอุปกรณ์จ่ายน้ำมันหล่อลื่นเฉพาะจุด (single-point) และอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นแบบหลายจุด

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

 • ลดงานซ่อมบำรุงให้กับทีมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรของคุณ

 • ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน

 • เชื่อถือได้ สะอาด และมีความแม่นยำในการเติมน้ำมันหล่อลื่นในแต่ละรอบ

 • ยืดอายุอุปกรณ์เพราะมีการจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอย่างเหมาะสม

คุณกำลังมองหาเครื่องมือดิจิทอล เพื่อช่วยในการบริการจัดการเรื่องสารหล่อลื่นอยู่ใช่ไหม เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านหล่อลื่นและระบบดิจิทอลที่พร้อมช่วยเหลือคุณ ติดต่อเราที่นี่!

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

 • TH ติดต่อ

  บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 5 อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้นที่ 12
  ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม)
  ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
  บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  ประเทศไทย

  email : marketing@th.klueber.com
  Phone : +66 (0) 2792 2822

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว