การผลิตผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คุณจึงควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ที่ได้รับการจดทะเบียน NSF H1 และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 21469 และ FDA เราขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าหลากหลายตามความต้องการของคุณ

ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ การผลิตต้องได้มาตรฐานตาม  GMP (Good Manufacturing Practice) ในระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นั้น คุณจะผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของ GMP ได้ ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการรับรองที่ตรงตามมาตรฐาน

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้พัฒนา น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ และได้รับการจดทะเบียนจากองค์กรอนามัยแห่งชาติ (National Sanitary Foundation - NSF) และเป็นน้ำมันหล่อลื่นประเภท H1

นอกจากนี้โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น H1 ของเรา ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติอย่าง ISO 21469 น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในเกณฑ์ GMP ระดับโลก 

เรามั่นใจว่า น้ำมันหล่อลื่นเกรด H1 ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่นจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณปลอดภัยและผ่านการตรวจสอบต่างๆ ได้

เลือกใช้สารหล่อลื่นให้ถูกวิธีกับ KlüberMaintain

คุณรู้หรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับน้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ คำนวนได้เป็นเพียง 1% เท่านั้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งหมด

แต่หากมีการจัดการระบบน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและอะไหล่สำรองลดลงอย่างมาก

KlüberMaintain service เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดจำนวนของน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสม KlüberMaintain จะช่วยให้การจัดการน้ำมันหล่อลื่นของคุณง่ายขึ้นและยังช่วยลดงานในการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นอีกด้วย 

น้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะช่วยปกป้องการสึกหรอกับอุปกรณ์ของคุณ รวมทั้งช่วยขยายระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกไป และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาอีกด้วย 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

  • คลูเบอร์ ลูบริเคชั่นช่วยคุณก้าวสู่ความสำเร็จด้วยน้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับมาตรฐานและมีเอกสารรับรองคุณภาพที่พร้อมจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านการรับรองมาตรฐาน
  • ช่วยลดงานในการจัดซื้อจัดหาสารหล่อลื่น
  • เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้มากขึ้นและช่วยทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ได้รับการหล่อลื่นนั้น มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

Here you find a product selection of กลุ่มย่อยทั้งหมด for the pharmaceutical- and cosmetics industry

ติดต่อเรา

Would you like to learn more about our speciality lubricants for the pharmaceutical industry or about KlüberMaintain? 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว