แม้ว่าตลับลูกปืนถูกนำไปประยุกต์สำหรับการใช้งานอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชุดล้อรถยนต์ เครื่องมือกล หรือกังหันลม หน้าที่การทำงานของตลับลูกปืนยังคงเหมือนกัน คือ เพื่อให้การส่งกำลังให้เป็นไปอย่างราบรื่น อายุการใช้งานของตลับลูกปืนจึงขึ้นอยู่กับเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับการทำงาน ด้วยเหตุนี้จาระบีเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จึงถูกออกแบบมาสำหรับตลับลูกปืนและเจาะจงการใช้งานตามลักษณะงานนั้นๆ เพื่อการใช้งานที่ยาวนานของตลับลูกปืน และทำให้คุณมั่นใจต่อชิ้นส่วนต่างๆ ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ภายในเครื่องจักรของคุณ

ตลับลูกปืน (Rolling bearings) เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเครื่องจักรและถูกใช้งานอย่างหลากหลาย การรับภาระโหลดและการเคลื่อนที่ ถูกส่งผ่านเม็ดลูกปืน (rolling elements) ที่วิ่งอยู่บนรางลูกปืน (raceways) การทำงานของตลับลูกปืนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หากสามารถทำให้พื้นผิวโลหะทั้งสองมีการแยกตัวออกจากกัน หากพื้นผิวโลหะมีการสัมผัสกันโดยตรง จะทำให้เกิดแรงเสียดทานสูง เกิดการสึกหรอ และความเสียหายตามมา จนอาจถึงขั้นทำให้ตลับลูกปืน เกิดการติดขัดภายใน จนไม่สามารถใช้งานได้

การเลือกใช้จาระบีที่ถูกต้อง เป็นการช่วยปกป้องตลับลูกปืนให้สามารถรับมือกับสภาวะการทำงานที่หนักหน่วง ไม่ว่าจะเป็น ภาระรับโหลด ความเร็วรอบ และอุณหภูมิ ได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมเหล็ก จาระบียังคงสร้างชั้นฟิล์มน้ำมัน เพื่อแยกผิวสัมผัสของโลหะออกจากกันได้อย่างเหมาะสม ภายใต้สภาวะการทำงานที่มีโหลดสูง และความเร็วรอบต่ำ ซึ่งต่างจากในอุตสาหรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่สารหล่อลื่นประเภทจาระบี จะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้เนื้อของสารอุ้มน้ำมันมีความละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกัน (Purity) เพื่อรองรับความเร็วรอบที่สูงของตลับลูกปืนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่จาระบีที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จาระบีที่ใช้จะต้องสามารถปกป้องตลับลูกปืนในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตั้งแต่ -40 °C และสูงถึง 180 °C เป็นต้น

คุณภาพที่คุณวางใจ

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ ที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำการเลือกใช้จาระบีเกรดพิเศษที่เหมาะสม ตามลักษณะงานให้กับคุณได้ทั่วทุกมุมโลก ทีมงานของเรามีความรู้และความเข้าใจ ที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้ผลิตเครื่องจักร (OEMs) และผู้ใช้งานมาอย่างยาวนาน นอกจากผลิตภัณฑ์ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น จะมีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว เรายังคงพัฒนาจาระบีชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง และผ่านการทดสอบด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่มากมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งจาระบีที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

จาระบีเกรดพิเศษของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีประโยชน์มากมายต่อตลับลูกปืนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุการใช้งาน การเพิ่มความไว้วางใจที่เชื่อถือได้ การเพิ่มขีดจำกัดในด้านความเร็วรอบ และการทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้เป็นอย่างดี และนี่คือเหตุผลที่หลายบริษัทผู้ผลิตตลับลูกปืน ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตเครื่องจักร ได้มอบความไว้วางใจไว้กับคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ

Here you find a product selection of การใช้งานหลัก for rolling bearings

ติดต่อเรา

If you wish to benefit from our experience, please contact us. Click here to reach your local expert.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว