ในอุตสาหกรรมรถไฟระบบราง น้ำมันหล่อลื่น มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ให้กับระบบการทำงานของรถไฟและโครงสร้างพื้นฐาน คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงจากประสบการณ์การทำงานร่วมกับโรงงานผลิตและผู้ให้บริการมาเป็นเวลานาน เพื่อให้การใช้งานของทุกชิ้นส่วนเป็นไปโดยราบรื่น

การรักษาเวลาให้ตารางเดินรถ รถไฟและระบบโครงสร้างพื้นฐานต้องไม่เกิดการขัดข้อง หากอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบหรือบริเวณรางเกิดปัญหาจากสภาวะอากาศ การสั่นสะเทือน หรือการบรรทุกน้ำหนักมาก สามารถส่งผลให้เกิดปัญหากับระบบจราจรของรถไฟและเสียรายได้

ทดสอบและทดลองกับระบบทดสอบของเรา (Testing rigs)

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ทดสอบกับจังหวะการใช้งานจริงในพื้นที่ทดสอบของเรา อาทิ ออกแบบสารหล่อลื่นสำหรับเกียร์ที่สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิสูงและต่ำถึง - 60°C เราพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานของช่วงอุณหภูมิที่มากขึ้นเรื่อยๆ หรือแรงลากของมอเตอร์ตลับลูกปืน (Bearing) จะช่วยลดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการใช้งาน น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานในทุกจุดผ่านการทดสอบโดยละเอียดทุกขั้นตอนในพื้นที่ทดสอบของเรา เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากที่สุด การเลือกใช้สารหล่อลื่นที่สามารถคงประสิทธิภาพในทุกเงื่อนไขการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น และการสร้างแรงฝืนต่ำในทุกจุดเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการบีบอัดมากเกินไปของแต่ละชิ้นส่วน

การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน น้ำมันหล่อลื่นรุ่นใหม่ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของรถไฟและระบบการติดตั้ง อาทิ ลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ

น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงของของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถให้คุณประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ : ยืดระยะเวลาการบำรุงรักษาและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น ระบบรางรถไฟที่เชื่อถือได้ และลดต้นทุนในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบเดิม หลายโรงงานเลือกการผลิตที่เชื่อถือได้จากสารหล่อลื่นของเราและใช้สารหล่อลื่นของเรา สำหรับการใช้งานครั้งแรกของยานยนต์ประเภทราง

Reliable operation of train doors with BARRIERTA L 25 DL DISPERS
ดำเนินการต่อ

การทำงานที่เชื่อถือได้ของประตูรถไฟด้วยการใช้งาน BARRIERTA L 25 DL DISPERS

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ :

  • ระบบการทำงานของรถไฟประเภทรางและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ระบบการทำงานของรถไฟประเภทรางและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้
  • ลดต้นทุนด้วยการยืดระยะเวลารอบเปลี่ยนสารหล่อลื่น และลดการสึกหรอ
  • ย่อยสลายได้รวดเร็ว
  • เพิ่มผลกำไรด้วยการช่วยลดต้นทุนด้านอายุการใช้งาน

คลิก เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ตาม กลุ่มย่อยทั้งหมด สำหรับอุตสาหกรรมรถไฟ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาติดต่อเราตามกล่องข้อความข้างล่างนี้

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว