เครื่องคำนวณความหนืด (Operating viscosity calculator)

ความหนืดของของเหลวคือ ความต้านทานต่อการไหลและได้รับอิทธิพลมาจากอุณหภูมิ ความหนืดจะลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ของเหลวจะกลายเป็นของเหลวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุณหภูมิ แต่แสดงความสัมพันธ์แบบลอการิทึมสองเท่า ความสัมพันธ์นี้ซึ่ง Mr.Ubbelohde และ Mr. Walther ได้อธิบายไว้ โดยอ้างอิงชนิดพื้นฐานของน้ำมัน คือน้ำมันแร่และรวมถึงน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ด้วย

ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น (Operating viscosity of lubricants)

ความหนืดในขณะทำงานของน้ำมันและน้ำมันพื้นฐานของจาระบีจาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถกำหนดได้ โดยใช้ค่าความหนืดจลนศาสตร์ (Kinematic viscosity) ที่ 40 °C และ 100 °C ความหนืดของสารหล่อลื่น (โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงได้แก่ น้ำหนักบรรทุก ความเร็ว ฯลฯ) เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ สำหรับการสร้างฟิล์มน้ำมันหล่อลื่นที่ต้านการเสียดทานและการสึกหรอ สารเติมแต่งพิเศษสำหรับน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ และสารเพิ่มความข้นต่างๆ ช่วยสร้างฟิล์มหล่อลื่นที่มีความหนืดต่ำและประหยัดพลังงาน

เครื่องคำนวณความหนืด

Kinematic Base Viscosity

mm²/s
mm²/s
องศาเซลเซียล

การคำนวณบนเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ทั่วไป ตามมาตรฐาน DIN 51563 และ Ubbelohde-Walther ณ เวลาที่เผยแพร่ และเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น ผลลัพธ์เป็นค่าโดยประมาณสำหรับการประมาณค่าความหนืดในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบค่าความหนืดจริงโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมในแต่ละกรณี ข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อความเกี่ยวกับข้อกำหนด การรับประกันคุณสมบัติ/การรับประกัน หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานเฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้อ้างว่าครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง หรือแม่นยำ ผลิตภัณฑ์คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

 • TH ติดต่อ

  บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 5 อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้นที่ 12
  ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม)
  ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
  บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  ประเทศไทย

  email : marketing@th.klueber.com
  Phone : +66 (0) 2792 2822

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว