การหยุดทำงานหรือการขัดข้องของเครื่องจักรก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงของปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีสาเหตุจากการหล่อลื่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ Klübermatic คือ อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติจาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เพื่อช่วยทำหน้าที่แทนคุณ ในเรื่องการหล่อลื่นในปริมาณที่ถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลโดยสรุป: อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติจากทาง คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

 • ปกป้องการปนเปื้อนจากภายนอก: ลดปัญหาฝุ่นผง สิ่งสกปรก และความชื้น ที่มีโอกาสปนเปื้อนเข้ามาในระบบจากการหล่อลื่นแบบปกติ
 • ควบคุมปริมาณการจ่ายสารหล่อลื่น: ระบบจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติช่วยปรับการจ่ายสารหล่อลื่นในปริมาณพอเหมาะ ป้องกันการใช้สารหล่อลื่นมากหรือน้อยเกินไป
 • ได้รับการพิสูจน์แล้ว สำหรับความต้องการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจง: เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบระบบจ่ายสารหล่อลื่นเฉพาะจุด (Single-point) และหลายจุด (Multi-point)
 • ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ: ความสามารถและความเชี่ยวชาญจากการวิจัยและพัฒนา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 90 ปี
 • ใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลาย: ระบบเติมสารหล่อลื่นสามารถใช้งานได้กับทั้งน้ำมันหล่อลื่น หรือจาระบี

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติคืออะไร (Lubricant dispensers)

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายสารหล่อลื่น lubricating grease หรือ lubricating oil โดยการกำหนดปริมาณและคาบเวลาที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการหล่อลื่นในจุดใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมปริมาณการใช้สารหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จุดที่ใช้งานจะได้รับการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่องและพอดีกับความต้องการของเครื่องจักร

ผลลัพธ์ : ด้วยอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติและการจ่ายปริมาณสารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน จึงช่วยให้คุณลดปัญหาการใช้สารหล่อลื่นที่มากหรือน้อยเกินไป  จุดหล่อลื่นได้รับสารหล่อลื่นในปริมาณที่เหมาะสม และด้วยการทำงานเป็นระบบปิด จึงช่วยปกป้องฝุ่น สิ่งสกปรก และความชื้นจากภายนอกได้

แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และทำให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติจะช่วยสร้างความคุ้มค่าในเรื่องของต้นทุนแรงงานและเวลาที่ใช้ในการหล่อลื่น ด้วยการจ่ายสารหล่อลื่นในปริมาณที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่วยให้คุณเบาแรงและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ด้วยการทำงานร่วมกันของสารหล่อลื่นและอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่น ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับคุณและทีมงาน โดยลดการเข้าไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาในเขตพื้นที่อันตราย (Hazardous areas) ให้เหลือน้อยที่สุด

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติยังช่วยลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร เพื่อบำรุงรักษา ยืดอายุระยะของการบำรุงรักษา และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

พิสูจน์แล้วว่า เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรและโรงงานของคุณ

เพื่อให้สารหล่อลื่นมีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการสึกหรอในระยะยาว และปกป้องสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าสู่เครื่องจักร และลดโอกาสการสูญเสียการผลิต ควรเลือกรูปแบบของอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับชนิดสารหล่อลื่น

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติสามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลาย โดยอาศัยการปรับตั้งเพื่อให้เข้ากับการใช้งานของคุณ โดยเฉพาะการนำไปใช้งานสำหรับจุดหล่อลื่นดังต่อไปนี้:

 • ตลับลูกปืน (Roller bearings)
 • ตลับลูกปืนกาบเพลา (Sliding bearings)
 • ตลับลูกปืนเชิงเส้น (Linear guides)
 • ชุดเกียร์ระบบเปิด (Open gears)
 • ชุดโซ่ (Chains)
 • ซีลคอเพลา (Shaft seals)
 • กระสวยทอผ้า (Spindles)

ประโยชน์ของอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ:

 • เบาแรงและลดค่าใช้จ่ายด้วยการจ่ายสารหล่อลื่นไปยังจุดที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ด้วยปริมาณที่เหมาะสมตามช่วงที่ต้องการ
 • ลดการเติมน้ำมันหรือจารบีมากเกินจำเป็น ทำให้ช่วยลดต้นทุนสารหล่อลื่นได้
 • ทำให้ใช้ปริมาณสารหล่อลื่นได้อย่างพอดีกับที่เครื่องจักรต้องการ จึงช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร
 • ใช้งานได้ง่ายในทุกพื้นที่ ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ๆเข้าถึงได้ยาก
 • ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากช่วยลดเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง

อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ จาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น หรือ Klübermatic ไม่เพียงแต่จะให้คุณได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และทั้งหมดนั้น เป็นผลลัพธ์ของการทำวิจัยและทำงานมาเป็นเวลามากกว่าทศวรรษ ซึ่งอุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติของเรา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทำให้เกิดมาตรฐานในการทำงานแบบใหม่เกิดขึ้นในตลาด ความสามารถที่ท้าทายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบพื้นฐานหรือความต้องการใช้งานแบบพิเศษใดๆ อุปกรณ์จ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ จาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น หรือ Klübermatic สามารถช่วยคุณให้ประสบผลสำเร็จได้

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว