เราคือบริษัทในกลุ่ม Freudenberg Chemical Secialities, Munich ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Freudenberg Group, Weinheim เรามีหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและเป็นความภาคภูมิใจของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

หลักการปฏิบัติ (Guiding Principles)

ดูรายละเอียดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณของเราได้ที่ http://www.fcs-muenchen.com/company/responsibilities นอกจากนี้ เรายังมีแนวทางปฏิบัติในธุรกิจที่มีความต้องการพิเศษสำหรับตลาดและลูกค้าของเรา ที่ช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินการของธุรกิจเรา :

1. เราให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า

Identifying, understanding and satisfying our customers' needs and expectations with a view to future trends is characteristic of our cooperation as partners. With conscientiousness and a pronounced love of detail we make indispensable contributions to our customers' success. We offer them maximum benefits through our worldwide presence, product co-developments and a commitment to service and reliability.

2. พนักงานทุกคนคือจุดแข็งของเรา

The Guidelines for Leadership and Teamwork are the basis upon which we are going to act, wish to be treated and agree to be judged. We endeavour to continuously improve our "Competent Leadership", "Entrepreneurial Thinking and Acting", "Team Orientation", "Social Skills" as well as our "Communication and Information". Highly motivated employees working in an optimised environment are a vital prerequisite of the quality of our products and services.

3. เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

The management of our company is fully aware of its social responsibilities. We endeavour to provide our employees with secure jobs and preserve an ecologically sound environment for future generations. Therefore, we not only comply with existing legal requirements but go beyond them in our efforts wherever this is technically and economically feasible. We aim at living up to our social responsibilities in all countries, regions and communities where we conduct business and attach great importance to good neighbourly relations.

4. นวัตกรรมสำคัญคือปัจจัยความสำเร็จของเรา

Constant innovation in all areas is decisive for our long-term financial success. We therefore continuously improve our products, processes, systems, and ourselves. Our corporate structure encourages the creativity and initiative of individuals and teams.

5. คู่ค้าเป็นพันธมิตรของเรา

Openness and cooperation characterise our relations with business partners. We appreciate long-term personal contacts and give preference to partners with a lasting presence in the market and activities worldwide. We expect our business partners to comply with our standards regarding quality assurance, environmental protection and workplace safety and keep record of their progress in this respect.

6. เราไม่ยอมให้ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อคุณภาพสินค้า การดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

Through a sound and economical organisation of our working processes we aim at attaining a high quality of products and services at a low economic, ecological and social cost. We use our integrated management system to continuously measure, evaluate, control and improve our work. It is our intention to achieve in the sectors

  • Quality: zero defects
  • Environment: zero waste and zero incidents
  • Workplace Safety: zero accidents

This is to ensure the sustainable profitability of our company.

7. เรารับผิดชอบในสินค้าของเรา

Our products are developed taking into account their whole life cycle – from the supplier to the customer, from the raw material to disposal. A defined list of stringent criteria is applied to the selection of our raw materials. We offer our customers comprehensive and fair consulting.

8. เราสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจ

Our provisions made for the assurance of quality, environmental protection and health and safety are the basis of a trusting long-term cooperation with customers, employees, suppliers, Freudenberg, neighbours, authorities and the public.

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว