เครื่องคำนวณดัชนีความหนืด (Viscosity index calculator)

ความหนืดของของเหลวคือ ความต้านทานต่อการไหลและได้รับอิทธิพลมาจากอุณหภูมิ ความหนืดจะลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ ของเหลวจะกลายเป็นของเหลวมากขึ้น จากความหนืดจลนศาสตร์ของอุณหภูมิสามารถเปรียบเทียบได้โดยใช้ดัชนีความหนืด โดยปกติจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความหนืดตามอุณหภูมิ

การกำหนดค่าดัชนีความหนืดขึ้นอยู่กับน้ำมันสองประเภทที่มีความหนืดเริ่มต้นเท่ากันและการเปลี่ยนแปลงความหนืดอย่างรุนแรงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น น้ำมันที่แสดงการขึ้นกับอุณหภูมิอย่างแรงจะกำหนดดัชนีความหนืด 0 ในขณะที่น้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลงความหนืดต่ำกว่าจะได้รับดัชนีความหนืด 100 ดัชนีความหนืดตาม DIN 2909 คำนวณโดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ำมันกับ น้ำมันสองชนิดเป็นข้อมูลอ้างอิง

ดัชนีความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น (Viscosity Index of lubricants)

ความหนืดในขณะทำงานของน้ำมันและน้ำมันพื้นฐานของจาระบีจาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถกำหนดได้ โดยใช้ค่าความหนืดจลนศาสตร์ (Kinematic viscosity) ที่ 40 °C และ 100 °C ยิ่งดัชนีความหนืดสูง ความหนืดของน้ำมันก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิผันผวน ดัชนีความหนืดสูงช่วยรับรองคุณสมบัติการหล่อลื่นที่สม่ำเสมอตลอดช่วงอุณหภูมิกว้าง

Kinematic Base Viscosity

mm²/s
mm²/s

การคำนวณบนเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ทั่วไป ตามมาตรฐาน DIN 2909 ณ เวลาที่เผยแพร่และเป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อความเกี่ยวกับข้อกำหนด การรับประกันคุณสมบัติ/การรับประกัน หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานเฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้อ้างว่าครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง หรือแม่นยำ ผลิตภัณฑ์คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

 • TH ติดต่อ

  บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 5 อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้นที่ 12
  ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม)
  ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
  บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  ประเทศไทย

  email : marketing@th.klueber.com
  Phone : +66 (0) 2792 2822

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว