การทำงานภายใต้ข้อจำกัด คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเครื่องจักร (OEMs) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลลัพธ์จากการร่วมมือคือ เราสามารถช่วยกันพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบกับการลดการบำรุงรักษาลงอย่างเห็นได้ชัด ผลที่ได้ก็คือ ผู้ผลิตได้ผลผลิตมากขึ้น และลดการสิ้นเปลืองของทรัพยากร ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น กับ ผู้ผลิตเครื่องจักร (OEMs) ที่มีความสามารถของอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิศวกรเทคนิคฝ่ายขายของเราจะช่วยให้คุณมั่นใจในการแข่งขันทางธุรกิจในฐานะผู้ผลิตสิ่งทอได้

โดยสรุป : น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอจาก คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

 • น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษที่ผลิตสอดคล้องตรงกับความต้องการของคุณ : ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการผลิตที่กระบวนการปั่นจนถึงกระบวนการตกแต่งสำเร็จ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับความต้องการของเครื่องจักรแต่ละชิ้นส่วนอย่างยอดเยี่ยม ความต้องการของคุณคือพื้นฐานในการเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกต้อง
 • การให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด : ความต้องการการใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือมาตรฐานในการผลิตและทดสอบน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของเรา ผู้เชี่ยวชาญของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น มีอุปกรณ์ทดสอบมากกว่า 100 แบบทดสอบ ถือเป็นความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในโลกของอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น
 • การให้บริการด้านนวัตกรรม : ด้วยคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่น คุณจะได้รับบริการจากเราเหนือกว่าทั่วไป ตั้งแต่การวัดค่าพลังงาน ไปจนถึงการเพิ่มความยั่งยืน สร้างผลกำไร รวมทั้งเครื่องจ่ายสารหล่อลื่นอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณคิดว่า สิ่งท้าทายในอุตสาหกรรมสิ่งทอคืออะไร

การเปลี่ยนแปลงของความชื้นในอากาศ ความผันผวนของอุณหภูมิและภาวะโหลดที่สูงคือ ปัจจัยบางส่วนที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตสิ่งทอ ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอยังต้องการมีบทบาทในการสร้างความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ และปกป้องสิ่งแวดล้อม น้ำมันหล่อลื่น คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้ถูกออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการหลากหลายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ สอดคล้องไปกับการช่วยเพิ่มผลผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการพัฒนาความยั่งยืนให้กับลูกค้า

แล้วสารหล่อลื่นในอุตสาหกรรมสิ่งทอใช้ในจุดใดบ้าง

น้ำมันหล่อลื่นคือ องค์ประกอบหลักพื้นฐานของเครื่องจักรในการผลิตสิ่งทอ ซึ่งจะต้องตรงกับความต้องการของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้มากที่สุด ด้วยน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น สามารถครอบคลุมความต้องการได้ทั้งหมดกระบวนการผลิตสิ่งทอ อาทิ :

 • เครื่องปั่น : ป้องกันการสึกกร่อนของตลับลูกปืน (Bearing) กระสวย ลูกล้อ ชุดปั๊มของเครื่องปั่น และเครื่องสปินเนอร์ (Spinnerets)
 • เครื่องทอกลม : ใช้งานได้ยาวนาน ลดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เช่น เข็ม ซิงเกอร์ รางสไลด์ และไกด์บาร์
 • เครื่องทอ : ยืดอายุการบำรุงรักษา ด้วยน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพดี สำหรับเฟืองเกียร์ หัวกริบเปอร์ และโซ่
 • เครื่องจักรในกระบวนการตกแต่งสำเร็จ : ทนต่อน้ำ ไอน้ำ กรดและสารอัลคาไลน์สำหรับระบบไอน้ำ ตลับลูกปืน (Bearing) เครื่องถ่วง และลูกล้อ
 • เครื่องอบยืดและเซ็ตหน้าผ้า : ลดการเกิดคราบยางเหนียวที่ตกค้างที่สายพานลำเลียง แกนขยายหน้าผ้า ชุดเข็มจับริมผ้า และตัวหนีบ

เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่า 150 % ด้วยน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ด้วยเป้าหมายในการส่งเสริมความยั่งยืนในกระบวนการผลิตสิ่งทอ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้พัฒนา น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ ที่มีส่วนประกอบเหมาะสมกับเครื่องจักรผลิตสิ่งทอ น้ำมันเกียร์สังเคราะห์ของเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้นกว่า 150 % และสามารถยืดอายุการบำรุงรักษาจาก 8,000 เป็น 20,000 ชั่วโมง ซึ่งก่อให้เกิด :

 • ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ
 • ลดและใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดปริมาณขยะ
 • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานเนื่องจากใช้สารหล่อลื่นที่น้อยลง
 • เพิ่มการจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสำหรับงานต่างๆ คุณสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกัน

พัฒนาความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิตสิ่งทอกับ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

การเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ล้วนเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมเป้าหมายความยั่งยืนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นระยะเวลากว่า 90 ปีที่ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้วิเคราะห์และพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ โดยมีเป้าหมายคือ ความต้องการที่ยั่งยืนของลูกค้าของเรา

นอกเหนือจากความท้าทายที่คุณต้องพบในกระบวนการผลิตสิ่งทอแล้ว คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น  ยังค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด และเหมาะกับความต้องการของคุณด้วยโปรแกรม KlüberEfficiencySupport program เป็นแนวคิดการให้บริการที่จะช่วยลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้ และลดการเสียโอกาสในการผลิต อีกทั้งยังช่วยให้คำแนะนำเพื่อกำหนดมาตรฐานการเลือกใช้ที่เหมาะสม สินค้าทดแทน น้ำมันหล่อลื่นจะถูกจัดเตรียมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณ

หากคุณต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสารหล่อลื่นเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการคุณ

ประโยชน์ที่คุณได้รับ:

 • ยืดอายุการใช้งาน
 • ลดช่วงเวลาซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 • ความเสี่ยงในการสัมผัสระหว่างเส้นด้าย ผ้า และน้ำมันหล่อลื่น น้อยลง
 • ผู้เชี่ยวชาญของเราที่อยู่ทั่วโลกพร้อมให้การสนับสนุนคุณ

Here you find a product selection of กลุ่มย่อยทั้งหมด for the textile industry

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว