เห็นข้อมูลที่ชัดขึ้น ยิ่งลดต้นทุนได้มากขึ้น

ตรวจติดตามได้ทุกจุดหล่อลื่น จัดตารางบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม และตรวจพบการสึกหรอตั้งแต่ระยะเริ่มต้น : ผู้จัดการโรงงานและช่างซ่อมบำรุง ต้องการให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและบุคลากรในการดูแล พร้อมลดระยะเวลาหยุดการผลิตให้น้อยที่สุด

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (Klüber Lubrication) รองรับความต้องการของลูกค้าด้วยดิจิทัลโซลูชั่น ซึ่งนำไปสู่การบริหารการผลิตองค์รวม Total Productive Management (TPM) เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจวิเคราะห์สภาพการทำงานของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง และมองเห็นภาพรวมงานบำรุงรักษาที่เชื่อมโยงกับงานหล่อลื่นตามเวลาที่กำหนดจากส่วนกลาง สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา จะถูกประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นในห้องปฏิบัติการ และข้อมูลบันทึกย้อนหลัง สิ่งนี้ทำให้เกิดกระบวนการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสม

ทำงานร่วมกับระบบดิจิตัลโซลูชั่นของเรา

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (Klüber Lubrication) สามารถพัฒนางานซ่อมบำรุงที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมการใช้งานในสภาวะต่างๆ ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการแปลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารหล่อลื่น ร่วมกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Tribological ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ทำให้คุณเห็นถึงสถานะการทำงานเครื่องจักรและระบบหล่อลื่นแบบเรียลไทม์ มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรในเวลาที่เหมาะสม ป้องกันการหยุดทำงานของเครื่องจักร เป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดงานซ่อมบำรุง ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม Total cost of ownership (TCO) ทั้งยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพัฒนาและวางแผนบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

รวบรวมทุกข้อมูลและการใช้งานไว้ในที่เดียว: Klüber Lubrication EfficiencyManager

ข้อมูลจากอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่ใน EfficiencyManager จะสอดคล้องกับเอกสารการบำรุงรักษาที่รวบรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียว ชัดเจนและตรงไปตรงมา ระบบการบำรุงรักษาแบบดิจิทัลนี้ ได้รวมรายละเอียดการบำรุงรักษาที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมรายละเอียดกิจกรรมและขั้นตอนอย่างเข้าใจง่าย ให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้อย่างง่ายดาย สอดคล้องกับข้อกำหนด เอกสารทางกฎหมายและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง EfficiencyManager ใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกชนิด ใช้งานง่ายและมีการพัฒนาระบบอยู่เสมอ

ระบบดิจิทัลโซลูชั่นส่วนตัวของคุณ – เริ่มต้นไปพร้อมกันกับเรา

อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร กิจการทางทะเล อุตสาหกรรมน้ำมันและ ก๊าซ หรือหุ่นยนต์ ล้วนต้องการระบบหล่อลื่นและการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญจากคลูเบอร์พร้อมที่จะค้นหานวัตกรรมและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับ โรงงาน ผู้ผลิตเครื่องจักร OEM และผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาวิธีการงานซ่อมบำรุงแบบดิจิทัลที่ตอบสนองในแต่ละความต้องการ

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น รวบรวมความสามารถ และบริการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษประสิทธิภาพสูง ไว้ในระบบบริหารการผลิตองค์รวม Total Productive Management (TPM) พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบบริหารการผลิตองค์รวม Total Productive Management (TPM) ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

  • ตอบสนองความต้องการด้านงานหล่อลื่นสำหรับคุณโดยเฉพาะ: ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมพัฒนาระบบงานหล่อลื่นที่เหมาะสมกับคุณในรูปแบบดิจิทัล
  • การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์: ด้วยข้อมูลจากเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ และผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ แปลผล และแสดงภาพรวมให้เห็นได้สะดวกในที่เดียว
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ลดโอกาสเครื่องจักรหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ (total cost of ownership / TCO).
  • EfficiencyManager – ศูนย์กลางการบริหารจัดการทุกด้าน: แสดงภาพรวมการทำงานของเครื่องจักร สถานะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษา และชิ้นส่วนที่ต้องใช้งาน - รวมทั้งงานซ่อมบำรุงที่จะต้องเกิดขึ้น มีเอกสารบันทึก และการวิเคราะห์

ตัวอย่าง: ระบบติดตามสถานะเครื่องจักรแบบออนไลน์

เครื่องจักรที่ติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล เช่น แท่นสำรวจน้ำมันและก๊าซ เป็นพื้นที่ที่ต้องการการบริหารงานบำรุงรักษาอย่างแม่นยำ จึงต้องพัฒนางานซ่อมบำรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและเวลาที่จำกัด สถานการณ์เช่นนี้ การหยุดงานโดยไม่ได้วางแผน งานซ่อมบำรุงแก้ไขแบบใช้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงและมีความยากลำบากในการจัดการ

ทางออก คือ การตรวจสอบจุดหล่อลื่นด้วยระบบดิจิทัล โดยระบบติดตามสถานะออนไลน์ online condition monitoring ใช้เซ็นเซอร์ช่วยตรวจวัดการใช้งานและคุณภาพของน้ำมัน โดยข้อมูลจะถูกส่งผ่าน IoT gateway ไปยังศูนย์กลางการประเมินในระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและช่างซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบระบบ และเครื่องจักรทุกเครื่องได้ตลอดเวลา โดยระบบจะแจ้งให้ทราบเมื่อเครื่องจักรต้องบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาล่วงหน้า พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อถึงหรือเกินค่าที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์การทำงานในรายละเอียด หมดกังวลเรื่องการบำรุงรักษาที่บ่อยเกินไปหรือไม่เพียงพอเหมือนเมื่อก่อน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการลดการหยุดทำงานของเครื่องจักร และการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ข้อมูลยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหล่อลื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจากคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ลดเวลาซ่อมบำรุงของเครื่องจักร และลดค่าใช้จ่ายองค์รวม (TCO)

โดยสรุป: บริการพัฒนาระบบบริหารการผลิตองค์รวม (TPM) ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (Klüber Lubrication)

การจัดการงานบำรุงรักษา: ดูแลทุกขั้นตอนอย่างแม่นยำ

ในโรงงานทุกแห่ง เครื่องจักรทุกชิ้น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาทั้งหมดในระบบการผลิต จะถูกแสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้บริหารและจัดการระบบหล่อลื่นและงานบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม ฐานข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับช่างซ่อมบำรุง ผู้จัดการโรงงาน และพนักงานปฏิบัติการได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย สอดคล้องกับระบบตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเอกสารบันทึก

วิเคราะห์ประสิทธิภาพ: มีระบบหล่อลื่นที่ตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ

จากข้อมูลที่เก็บได้ขณะตรวจสอบเครื่องจักรที่โรงงาน และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการณ์ คุณจะได้เห็นถึงภาพรวมสถานะของเครื่องจักร และสภาพสารหล่อลื่นของเครื่องจักรที่ชัดเจน แนวโน้มของเครื่องจักรในอนาคต ประกอบกับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา ทำให้สามารถกำหนดแนวทางการบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ

การเฝ้าติดตามและตรวจสอบสถานะเครื่องจักร (Machine Monitoring):

จุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ เซ็นเซอร์จะช่วยตรวจวัดสภาพการทำงานของเครื่องจักร ชุดเกียร์ โซ่ และ น้ำมัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้คุณเห็นถึงภาพรวม ได้รับการแจ้งเตือน และคำแนะนำแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าเครื่องจักรจะติดตั้งอยู่ที่ใด อาทิ แท่นสำรวจน้ำมันและก๊าซ เครื่องจักรแบบเคลื่อนที่ รางรถไฟ และเรือเดินสมุทร สามารถนำไปสู่การวางแผนบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ได้ จากข้อมูลที่โปร่งใสและชัดเจนจะช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ไม่จำเป็น ทั้งยังลดโอกาสการหยุดทำงานของเครื่องจักร และการซ่อมแซมที่ไม่คาดคิด

หากคุณกำลังมองหาดิจิทัลโซลูชั่น เพื่อช่วยบริหารจัดการสารหล่อลื่น ติดต่อ พูดคุย กับผู้เชี่ยวชาญจากคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เกี่ยวกับโครงการของคุณ เรายินดีที่จะให้บริการคุณตลอดเวลา

เราหวังว่าจะได้รับข้อความจากคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มติดต่อ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว